Kultúra myslenia na našej škole

Na našej škole sa dlhodobo snažíme o rozvoj kultúry myslenia, ktorú definujeme ako ,,miesto, kde skupinové ako aj individuálne myslenie je vnímané ako hodnota, je viditeľné a aktívne podporované ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých členov spoločenstva.“

Cieľom je, aby u žiakov došlo k hlbšiemu pochopeniu podstaty a pravdy, kultivácii kreatívnych prístupov, rozvoju aktívneho záujemu o príležitosti k mysleniu a učeniu sa. Výsledkom by mal byť absolvent, ktorý je zaujatý a aktívny mysliteľ, ktorý je schopný komunikovať, inovovať, spolupracovať a riešiť problémy.

Tento koncept je založený na výskume, ktorý bol urobený výskumníkmi z Harvardu v rámci projektu Zero.
Viac o kultúre myslenia sa dozviete v rozhovore s pánom riaditeľom Jozefom Sopoligom.