ERASMUS +

Lisabon (Portugalsko) – Miriam Jurovcová

Na učiteľskej profesii je skvelé to, že človek sa stále učí. Od kolegov, od žiakov, z rôznych školení a kurzov. Jedným zo skvelých programov, ktoré naša škola učiteľom ponúka, je aj Erasmus+. Tento program nám otvára dvere k svetu vzdelávania a kultúrnej rozmanitosti. Vzdelávacieho kurzu som mala možnosť zúčastniť sa s kolegyňou a kamarátkou Michaelou Konečnou. Obe sa rady vzdelávame a obohacujeme vyučovací proces o získané poznatky. Aj preto sme si vybrali kurz s názvom 5 krokov na zlepšenie učenia, ktorý sa konal v Lisabone (Portugalsko). Hlavným cieľom vybraného kurzu bolo zamerať sa na inovatívne metódy učenia a zdokonalenie učenia žiakov. Učili sme sa ako ich motivovať, ako vytvoriť interaktívne učebné prostredie a ako individuálne pristupovať k deťom a študentom v škole. Okrem toho sme sa oboznamovali s modernými technológiami a digitálnymi nástrojmi podporujúcimi učenie. Záverom bolo praktické aplikovanie naučených postupov a vytvorenie projektu, na ktorom by sme vedeli v budúcnosti pracovať spoločne aj so školami zo susedných krajín.

Absolvovanie kurzu cez program Erasmus+ bolo pre nás neuveriteľným zážitkom. Získali sme nové vedomosti, poznatky a priateľstvá na celý život. Sme šťastné, že sme mohli byť súčasťou tohto programu a veríme, že naše skúsenosti budú inšpirovať iných učiteľov k účasti v podobných vzdelávacích iniciatívach.

Naše odporúčania:
Pastel de Nata – tradičný portugalský koláčik so žĺtkovým krémom
Porto – prístavné mesto s krásnou architektúrou
Sintra – rozprávkové miesto s nádhernými hradmi a zámkami zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Almada – mesto v blízkosti Lisabonu so sochou Ježiša Krista a úžasnými výhľadmi na most Ponte 25 de Abril a Lisabon
Cabo da Roca – útesy s dychberúcim výhľadom z najzápadnejšieho bodu pevninskej Európy

Miriam Jurovcová

Dublin – Solomiia Kalenych

Cestovanie vždy prináša neuveriteľné zážitky a príležitosť na osobný a profesionálny rast. Jedným z najzaujímavejších spôsobov, ako zlepšiť svoje vedomosti, je zapojiť sa do programu Erasmus+ pre učiteľov. Toto leto som mala možnosť zúčastniť sa kurzu Erasmus+ pre učiteľov v Dubline. Bola to neoceniteľná skúsenosť! Študovala som s učiteľmi z celej Európy – Španielska, Grécka, Talianska, Nemecka, Poľska a Českej republiky. Stretnutia s učiteľmi z celého sveta pomáhajú vytvárať užitočné odborné kontakty na medzinárodnú spoluprácu.

Počas kurzu sme uvažovali a diskutovali o najnovších vzdelávacích metódach, aktivitách a hrách v praxi. Niekoľko z nich sa mi podarilo odprezentovať učiteľom na našej škole a použiť na svojich vyučovacích hodinách. Som si istá, že vzdelávanie môže a má rozvíjať kreativitu, myslenie a mäkké zručnosti žiakov.

Verím, že nadobudnuté skúsenosti a poznatky budú užitočné na našej škole a pre našich žiakov.

Kurzy Erasmus+ pre učiteľov sú nielen príležitosťou na profesionálny rast, ale aj jedinečným dobrodružstvom, ktoré zanechá nezabudnuteľné dojmy a rozšíri váš svetonázor.

Solomiia Kalenych

Dublin – Ľudmila Brtáňová

Prvé dva júlové týždne sme mali jedinečnú príležitosť stráviť v Dubline, hlavnom meste Írska.
Vďaka programu Erasmus + sme absolvovali kurz s názvom Innovative Methodologies for Teaching and Learning. Ten je určený pre učiteľov, ktorí sa chcú posúvať vpred, zlepšovať a inovovať svoj spôsob výučby tak, aby zodpovedal poznaniu a nárokom 21. storočia.
Osvojené poznatky sa budeme snažiť aplikovať do praxe tak, aby sme podporili aktivitu a kreativitu študentov, ich kritické myslenie a schopnosť sebareflexie.
Aj v mene MTh. Ivany Sopúchovej a Mgr. Silvie Štítovej chcem poďakovať za možnosť zúčastniť sa vzdelávania v rámci projektu Erasmus +.

Ľudmila Brtáñová

Praha – Zuzana Ulejová, Zuzana Staňová

Dajte mi chvíľku, vnímam………..Som teraz a tu.

Opäť sa s Vami chceme podeliť o skúsenosti, ktoré sme vďaka programu ERASMUS+ mohli nadobudnúť absolvovaním programu BASIC 1 cez ATC v Prahe koncom augusta 2023. Program MIU (metóda inštrumentálneho uvedomovania) je určený pre predškolákov a školákov v 1. a 2. ročníku.

Metóda rozvoja kognitívnych funkcií podľa Feursteina – Basic 1 je zameraná na rozvíjanie slovnej zásoby, porozumenie pojmov, rozvíjanie kognitívnych schopností, tvorbu a používanie stratégií, prepojenie činnosti s reálnymi situáciami, prežívaním detí…

Zážitkovou formou sme prešli pracovnými zošitmi – inštrumentami ako napr. rozpoznávanie emócií, spájanie bodov, hmatové vnímanie, tvorenie skupín či porovnaj a hľadaj absurdity.

Spolu s ďalšími 18 účastníkmi z rôznych profesijných oblastí sme si prehĺbili a doplnili skúsenosti a poznatky z predošlého vzdelávania. Opäť sme mali možnosť stať sa sprievodcami pre svojich kolegov, ale aj opätovne si zažiť pozíciu a prácu žiakov na jednotlivých úlohách.

Zažili sme si učenie sa a prácu v horúčavách Prahy, ale aj príjemné podvečerné prechádzky a posedenie na brehu Vltavy. A samozrejme – opäť krásne výhľady na dominanty krásnej Prahy.

Školské špeciálne pedagogičky: Zuzana Ulejová, Zuzana Staňová

Mindfulness v Barcelone – Alexandra Auxtová a Natália Vrždiaková

V septembri sme si v rámci Erasmu+ dopriali jedinečnú skúsenosť- kurz Mindfulnessu v Barcelone.

Metóda Mindfulnessu je skvelý nástroj pri práci so stresom, umožňuje tiež človeku žiť plnší a šťastnejší život. Ako každá iná zručnosť, vyžaduje tréning a pravidelnosť. Keďže nás metóda zaujala a sami sme si vyskúšali jej pozitívne pôsobenie, radi by sme ju v podobe ukážkových cvičení priniesli aj k nám do školy, pre našich pedagógov a žiakov.

Čo je to mindfulness?

Niektorí psychológovia tvrdia, že šťastie predstavuje naša konkrétna osobná skúsenosť s prítomným okamihom. Keď sme negatívne naladení, sme oveľa menej spontánni, menej pružní, všetko viac analyzujeme a vyhýbame sa mnohým veciam. Táto skutočnosť sa potvrdila aj výskumom, ktorý v roku 2003 robil Richard J. Davidson, americký profesor psychológie a psychiatrie.

Ukázalo sa, že mozgové centrum pozitívnych emócií (ľavá prefrontálna kôra), ktorá sa aktivuje, keď prežívame pocity spokojnosti, šťastia a radosti, je aktivovaná aj v prípade, keď sme momentálne v stave prežívania prítomného okamihu. Tiež popularizoval myšlienku, že človek sa môže učiť šťastiu a súcitu. Predpokladal, že sú to také isté zručnosti, ako keď sa človek učí hrať na hudobný nástroj alebo lyžovať. Šťastie, ako každá iná zručnosť, vyžaduje prax a čas. Tvrdil, že myseľ možno trénovať na to, aby bol človek šťastný.

Ako sa však dopracovať k prežívaniu skúsenosti prítomného okamihu? V takýchto chvíľach, pri takomto prežívaní nemáme v sebe žiadne predsudky, sme sami so sebou, vnímame svet v nás a okolo práve teraz, v prítomnom okamihu. Je potrebné sa učiť spomaleniu, k otvoreniu pozornosti, porozhliadnuť sa okolo seba, všímať si to, čo bežne nevidíme. Je potrebné sa sústrediť na farby, zvuky, vône, a to aj také, ktoré sme doteraz nevnímali. Základ je, aby sme nič nehodnotili a neposudzovali a nič neočakávali. To by nás len odvádzalo k premýšľaniu nad tým, čo bude nasledovať neskôr. Dobré je vnímať aj vlastné emócie a zmysly. Keď si v tomto momente uvedomujeme, čo vnímame prostredníctvom zmyslov, cez ne si uvedomíme aj emócie, telesné pocity a dych. Keď dáme do súvislosti vonkajší svet a náš vnútorný svet a všímame si vyváženosť medzi vnútornou a vonkajšou pozornosťou, vtedy prichádza pocit spokojnosti. Táto ľudská schopnosť je všeobecne známa, nie je to žiadny nový objav. Možno sa zmenilo pomenovanie, dnes sa tejto schopnosti hovorí všímavosť (mindfulness).

Prečo sa všímavý stav mysle začal využívať na pracoviskách?

 1. Uvoľňuje stres
  Vieme, že stres nám spôsobuje množstvo chorôb, nespavosť, depresie a úzkosti. Mindfulness redukuje stres z toho dôvodu, že nás dostáva z nepokoja do stavu pokoja a jasnej mysle.
 2. Pomáha pri sústredení
  Mindfulness pomáha sústrediť sa v danom okamžiku len na jedinú vec. Učí nás, ako sa vyhnúť rozptýleniu a zvyšuje hladinu koncentrácie na prácu.
 3. Zvyšuje kreativitu
  Mindfulness nám pomáha dostať sa do kreatívneho spôsobu myslenia tým, že potláča negatívne myšlienky spôsobom, že našu pozornosť zameriava na prítomnosť a tým pádom sa myseľ nemusí zaoberať minulosťou alebo budúcnosťou.
 4. Zvyšuje emocionálnu inteligenciu, súcit, altruizmus a prosociálnosť
  EQ ovplyvňuje to, ako sa správame a aké robíme osobné rozhodnutia, vďaka ktorým dosahujeme pozitívne výsledky. Ide tiež o schopnosť rozpoznať a pochopiť vlastné emócie i ľudí okolo nás a využívať tieto poznatky na budovanie vzťahov. Vedci zistili, že tí, ktorí meditujú, sú súcitnejší a láskavejší k ostatným o 50 percent viac než tí, čo nemeditujú (pozn.: mindfulness nerovná sa meditácia).
 5. Mení naše mozgy
  Zistilo sa, že všímavosť zvyšuje hustotu šedej hmoty v mozgových oblastiach spojených s učením, pamäťou, reguláciou emócií a empatiou.
 6. Posilňuje vzťahy
  Páry, ktoré si začali trénovať všímavosť, sa postupne začali stávať spokojnejšími so svojím vzťahom. Okrem toho sa cítili aj optimistickejšie, uvoľnenejšie a cítili, že majú k sebe bližšie.
 7. Pomáha rodičom
  Všímavosť znižuje tehotenské úzkosti a depresie zo strachu u nastávajúcich rodičov. Rodičia, ktorí praktizujú všímavosť, sú šťastnejší a majú aj lepšie vzťahy so svojimi deťmi.
 8. Pomáha učiteľom
  Výučba všímavosti v školách pomáha znižovať problémy so správaním a agresiu medzi študentmi. Učitelia praktizujúci všímavosť majú nižší tlak, menej depresií a väčší súcit a empatiu.

Ako si vypestovať všímavosť?

 1. Venujte pozornosť dýchaniu, a to zvlášť vtedy, keď cítite silné emócie.
 2. Sústreďte sa aj na tie najjemnejšie impulzy, ktoré vás v danom okamihu obklopujú. Zvuky, vône, farby. Všetko, čo si za normálnych okolností nevšímate.
 3. Vnímajte fyzické pocity svojho tela v pokoji i v pohybe.
 4. Predstavte si, že namiesto zvyčajného rozmýšľania v hlave, o tom, aká by táto chvíľa mala byť, čo sa vám páči, čo je zlé, čo vám chýba, namiesto toho sa snažte naplno vašimi zmyslami precítiť daný okamih s postojom zvedavosti a otvorenosti, bez posudzovania a hodnotenia. Pokúste sa byť naplno súčasťou daného okamihu a učte sa rozlišovať, čo bezprostredne vnímate – vaše telesné vnemy, myšlienky, pocity. A ak sú akékoľvek, nemusíme sa s nimi vždy identifikovať, analyzovať ich, bojovať s nimi alebo ich rozvíjať.

Vyskúšajte si: https://www.youtube.com/watch?v=ssss7V1_eyA

Zdroje : greatergood.berkeley.edu, youtube.com, mindful.org, eduworld.sk
A. Auxtová a N. Vrždiaková, školské psychologičky

Barcelona – Iveta Chandler, Kristína Vakulová, Gabriela Dobrovolná

V dňoch 18.- 23. septembra 2023 sme sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnili vzdelávacieho kurzu s názvom Art, music and dance therapy for an inclusive classroom. Ako miesto kurzu sme si zvolili Barcelonu, ktorá je známa svojou architektúrou, kultúrou a bohatou históriou.

Kurz viedla inšpiratívna lektorka pôvodom z Argentíny Maria Del Monte. Našu vzdelávaciu skupinu tvorili p.učiteľky z Chorvátska a Maďarska. V rámci kurzu sme absolvovali praktické aktivity zamerané na podporu kritického myslenia a predstavivosti, podporu pozitívneho správania, podporu spolupráce a tímovej práce a podporu inkluzivity a rozmanitosti. Počas návštevy Museu Nacional d´Art de Catalunya sme si vyskúšali používanie myšlienkových rutín priamo v praxi /viď foto/. Nadobudnuté skúsenosti a praktické zručnosti sú pre nás veľkou motiváciou pre prácu s deťmi v rámci aktivít v školskom klube detí alebo pri práci pedagogického asistenta.

Iveta Chandler, Kristína Vakulová, Gabriela Dobrovolná

Paríž – Erika Rafajová

V júli 2023 som vďaka programu Erasmus+ a inštitúcii Europass Teacher Academy mala možnosť stráviť 6 dní v Paríži na kurze Exploring Modern and Contemporary Art.

Cieľom bolo „prebádanie“ moderného a súčasného umenia, forma teda bola zvolená logicky: polovicu dňa sme trávili na prednáškach a prácou na aktivitách, druhá polovica dňa bola naplnená stretnutiami s umením. Spolu s ďalšími 13 účastníkmi z 5 európskych krajín (Taliansko, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Estónsko) sme analyzovali výtvarne diela a navštívili galérie Musée d´Orsay, Pompidou centre a súkromné predajné galérie v parížskej štvrti Marais.

Jedným z bonusov kurzu bol aj 96-hodinový Paris Art Pass, ktorý nám otvoril dvere do niekoľkých kultúrnych inštitúcií. Ja osobne som ho využila na maximum – Louvre, Musée National Eugène-Delacroix, MuséePicasso Paris, Consiergerie, Chateau de Chantilly ponúkajú mnohé poklady, ktoré som znovuobjavila alebo objavila prvýkrát. V tichu svojich myšlienok som mohla nerušene vstrebávať informácie a rozjímať nad dielami, ktorých už samotná krása stačí, aby človeku liečila dušu. Alebo ho opovážlivosť a surovosť diel provokuje, možno uráža a dusí. Aj také vie byť umenie.
A presne to by som chcela preniesť do hodín Umenia a kultúry, ktoré vyučujem prvákov na gymnáziu – uvedomenie si vlastných emócií, ktoré vyvolávajú diela majstrov. Aby študenti lepšie porozumeli sebe samým, ale aj iným ľuďom okolo seba.

Ďakujem vedeniu školy a koordinátorke programu Erasmus+, že mi umožnili zúčastniť sa tohto kurzu. Kus z neho odovzdám našim študentom.

Erika Rafajová

Dublin – Zuzana Lacková

V rámci projektu Erasmus +, konkrétne English Matters – Talking to People C1/C2
som mala možnosť zoznámiť sa s írskou históriou, kultúrou a literatúrou na Trinity College – University of Dublin. Spoznať ľudí z rôznych krajín, spolupracovať na rôznorodých úlohách, ktorých cieľom bolo priblížiť nám veľmi sofistikovaným spôsobom zákutia Dublinu, načúvať hudbe, porozumieť histórii rašelinísk a nachádzať spojitosti v ich každodennom živote.

Dublin je mesto farieb, rôznych odtieňov zelenej, bohaté na kultúru, ktorá číha doslova z každej budovy, steny, mostov, chrámov v kontraste s mladými ľuďmi či turistami.

Bolestivá história minulého storočia je prepletená legendami a mýtami z hlbšej histórie. Spisovatelia známi po celom svete z nej čerpali vo svojich dielach, veď Írsko je krajinou, v ktorej sú štyria literáti nositeľmi Nobelovej ceny za literatúru: S. Beckett, S.Heaney, W.B.Yeats, G.B.Shaw.

Bola som ohromená profesionálnou hĺbkou znalostí našich lektorov, väčšina kolegov zo zahraničia participovala na zadaniach a ich jazyková úroveň bola na úrovni C1.

Moje nepopísané strany v oblasti írskych reálií sú naplnené hlbokými dojmami, prepájajúcimi faktami, vôňami, staccatom dažďových kvapiek v ich tanci a mojim obdivom k írskej kultúre.

Zuzana Lacková

České Budějovice – Natália Pádejová, Martin Pilát
Erasmus + „Metóda inštrumentálneho uvedomovania“

Na zvládnutie akéhokoľvek problému je mnoho ciest a pomôcok, stačí si na ne spomenúť a použiť ich tu a teraz.

Dajte mi chvíľku, vnímam … Som tu a teraz. Aj takto sme začínali náš kurz v Českých Budějoviciach.

Metóda inštrumentálneho uvedomovania (ďalej len MIU) zvyšuje efektivitu učenia, naučí nás pracovať s chybou. MIU obsahuje systém pracovných listov, ktoré rozvíjajú riešiteľove kognitívne funkcie, jeho schopnosť prejsť učením v súvislostiach a dajú mu istotu, že zvláda problémy, s ktorými sa stretáva.

Ticho…. aj takto by sa dalo začať! Ticho dáva priestor pre búrku nápadov. Pomocou ticha začínate rozmýšľať. Možno na začiatku len ticho sedíte a nechápete, čo sa okolo vás deje, ale postupne začínate uvažovať. O čom? To je v tom momente na vás, ale napr. o tom čo povedal spolužiak, či sa prikláňate k jeho názoru, alebo máte iný spôsob riešenia. Postupne ticho upadá rozplýva sa a vy začínate komunikovať a otvárať sa spolužiakom, ale i sebe. Spoznávate sa. Zistíte, že si upevňujete sebadôveru, učíte sa vyjadrovať, odstraňujete si impulzivitu alebo strach z chyby. Veľmi dôležité je podotknúť, že ide o proces a uvedomovanie si. Tieto aspekty nezískate hneď, mávnutím čarovného prútika.

Materiály, ktoré sme dostávali sa menili, ale prístup ostával rovnaký. Zvyšovali sme efektivitu svojho učenia bez toho, aby nás niekto hodnotil, či posudzoval. V materiáloch sme spájali body, porovnávali sme a hľadali rozdiely, učili sme sa analyzovať, vytvárať príbehy v obrázkoch, kategorizovať a orientovať sa. Strávili sme dva týždne učením sa o sebe.

Táto metóda v Čechách a na Slovensku pomáha všetkým vekovým kategóriám. My sme absolvovali typ Štandard, ktorý sa dá použiť od detí po dospelých. Existuje aj Basic, vhodný pre deti v MŠ. Ak si tieto riadky po prečítaní neviete predstaviť, odporúčame len prežiť a zažiť. Veľa informácií o metóde nájdete na webových stránkach „Akreditovaného tréningového centra“ – ATC metod pro osobní rozvoj, ďalej na slovenskej stránke myslenie pre život.

Natália Pádejová a Martin Pilát