Exkurzia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch

Dňa 26.9.2023 sa žiaci IV.AG a IV.BG triedy v sprievode Ľudmily Brtáňovej a Adama Dameka zúčastnili exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Po príchode a následnej bezpečnostnej kontrole sme absolvovali prednášky od riaditeľa ústavu plk. PhDr. Michala Hrnčiara, ktorý nám priblížil históriu výkonu trestu odňatia slobody mladistvých na Slovensku, históriu samotného ústavu v Sučanoch a súčasný stav. Ďalej sme si vypočuli interaktívnu prednášku kpt. PhDr. Ľudmily Húskovej, PhD. na tému drogovej prevencie a účinkoch drog na človeka, počas ktorej sme mali možnosť zblízka si prezrieť vzorky vybraných drog, či si vyskúšať simulovaný súdny proces. Na záver sme si vypočuli výpovede väzňov odsúdených za vykonávanie drogovej činnosti, ktorí nám vyrozprávali svoj príbeh a následne sme mali možnosť sa ich priamo pýtať otázky. Prednášky boli zaujímavé, obohacujúce a najmä poučné.

 Adam Damek