Investujeme do novej strechy

Nadácia kresťanského vzdelávania dlhodobo zabezpečuje financie potrebné na rozvoj a rast Evanjelickej spojenej školy. Počas letných prázdnin bola pre nevyhovujúci technický stav zahájená komplexná rekonštrukcia strechy na zadnom trakte hlavnej budovy školy spojená s výmenou strešnej krytiny, drevených hradov a murárskych prác oporných múrov. Ukončenie rekonštrukčných prác je plánované do konca tohto kalendárneho roka. Nadácia investovala do tejto rekonštrukcie zatiaľ 300 tis. EUR.