Konferencia #zmenajetu

Podeľme sa o skúsenosti, pozrime sa na vyučovanie z iného uhla pohľadu, inšpirujme sa. Hľadajme spoločne cesty a spôsoby, ako sa dá preniesť škola do života a život do školy. Otvorme brány škôl a dvere tried a ukážme, že zmena je už dávno tu – lebo každý učiteľ tou zmenou môže byť – a často už aj je.

Konferencia Zmena je tu je otvorená všetkým, ktorí sa pohybujú v oblasti vzdelávania, formálneho i neformálneho – pre učiteľa/učiteľku, pre vedúceho/vedúcu krúžku v centre voľného času, pre študenta/študentku škôl s pedagogickým zameraním.
Viac info na: http://zmenajetu.sk/