Biela pastelka

Na našej škole nám pojem dobrovoľníctvo nie je cudzí. Študenti sa dňa 22. septembra 2023 zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky s názvom Biela pastelka, ktorá pomáha slabozrakým a nevidiacim.

Aj vďaka nim sa môže výnos zo zbierky využiť na sociálne aktivity, ktoré pomáhajú ľuďom so zrakovým znevýhodnením začleniť sa do bežného života. V teréne boli študenti prvého, druhého a štvrtého ročníka gymnázia v celkovom počte dvadsať ľudí, teda desať tímov. Každý tím mal priradenú lokalitu, v ktorej zbieral dobrovoľné príspevky od okoloidúcich, informoval o spôsobe využitia ich príspevkov a v neposlednom rade aj vyčaril úsmev na tvári. Mnoho ľudí prekvapilo aj potešilo, že aj mladý človek myslí na šírenie dobra v spoločnosti a zapája sa do činnosti Bielej pastelky. Tento deň nám doniesol aj pochvalu od organizátorky zbierky v Turci: „V tomto roku sme mali priam skvelé partie, úprimne sme sa zasmiali, žiaci chodili s inovatívnymi nápadmi ako vylepšiť techniku príspevkov a odovzdávali mi pokladničku so slovami, že sa nabudúce uvidíme. Bola som z nich milo prekvapená a o tom hovorí aj ich výsledok,” vyjadrila sa pani magisterka Milota Strončeková. Tímy Evanjelickej spojenej školy vyzbierali spolu 1627,13 eur, začo našim študentom skutočne ďakujeme a veríme, že motivovali aj ostatných vo svojom okolí zapojiť sa do dobrovoľníctva.