Pozvanie na kávu od štvrtákov

Štvrtáci sa v tomto školskom roku premiestnili do budovy bývalého patronátneho gymnázia, v ktorého priestoroch sa nachádza aj tzv. Caffe – výnimočná stretávacia miestnosť so zachovanou pôvodnou tehlovou klenbou. V rámci školského klubu detí sa tento priestor raz za mesiac premení na improvizovanú školskú kaviareň, do ktorej vás rodičov a priateľov školy žiaci už teraz srdečne pozývajú. Okrem príjemného posedenia pri skvelej káve sa môžete tešiť aj na diskusiu so zaujímavým hosťom z radov zamestnancov školy a Centra kresťanského vzdelávania. Cieľom tohto projektu je okrem rozvoja organizačných, komunikačných a podnikateľských schopností žiakov aj vytvorenie dodatočného časového priestoru na neformálne budovanie vzťahov medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi.

Prvé stretnutie pri kávičke plánujeme uskutočniť koncom októbra. Pozvánka s konkrétnym dátumom a časom bude v dostatočnom predstihu publikovaná na sociálnych sieťach školy a plagátoch v jej priestoroch.

Dušan Haško