Naši študenti v USA

Už počas prázdnin odišli dvaja študenti nášho gymnázia do USA, kde strávia rok štúdia na partnerských školách.

1. Timo, priblíž nám niekoľkými vetami školu, na ktorej študuješ.

Timothy Christian highschool (TC) je kresťanská škola v Elmhurst, čo je predmestie Chicaga. Na TC študuje okolo 400 študentov, škola ponúka veľkú škálu športov – futbal, baseball, volleyball, basketball, tenis atď., a má profesionálne vybavené štadióny, kurty, telocvične… Predmety sú zadelené podľa úrovne obtiažnosti – normálny rozsah učiva, tzv. honors (zložitejšie učivo) a AP (advanced placementlevel – učivo, ktoré vás pripravuje na štúdium na vysokej škole). Každý učiteľ má svoju triedu a žiaci prichádzajú za ním. Škola má veľmi pekné auditórium, kde bývajú služby Božie, divadelné predstavenia, koncerty a rôzne iné školské akcie.

2. Ako vyzerá tvoj bežný školský deň?

Vstávam o šiestej, 7:15 prichádza autobus, zastávka je cca 10 minút chôdze od nášho domu, cesta do školy trvá okolo 45 minút. Vyučovanie začína o 8:15, niektoré hodiny trvajú 45 minút, iné 60 minút. V pondelok a piatok máme kratšie hodiny (45 min.), v utorok a štvrtok dlhšie (60 min.), v stredu začíname vyučovanie o hodinu neskôr (9:15). Prestávky medzi hodinami trvajú cca 4 minúty, je to vlastne iba čas na presunutie sa na ďalšiu hodinu. Po druhej vyučovacej hodine máme prestávku, ktorá trvá 10 minút (vtedy idem do bufetu alebo sa rozprávam s kamarátmi). Prestávka na obed je po 4 hodine a trvá 45 minút, pričom posledných 15 minút obednej prestávky je tzv. Focus period, na ktorú sa môžeme zapísať a doriešiť učivo, pýtať sa otázky, učitelia nás oboznámia s rôznymi aktivitami atď. V rámci rozvrhu máme aj Study hall – je to vyučovacia hodina určená na dopísanie úloh alebo oddych s kamarátmi. Na chodbách školy sú aj tzv. tiché učebne, kde sa študenti môžu sústrediť na opakovanie učiva alebo pripravovať na test. Škola mi končí o 15:00, potom nasleduje tréning do 17:15, po ktorom odchádzam domov a píšem si úlohy (alebo zostávam na zápas, ten mám 2x týždenne a domov prichádzam až okolo pol deviatej večer….).

3. V čom vnímaš hlavné rozdiely v porovnaní s našou školou?

Rozdiely? Každý učiteľ má svoju vlastnú triedu – premiestňujú sa iba študenti. Na škole sa nepoužívajú mobily a je zavedený tzv. dress code, dodržiavanie sa pravidelne kontroluje. Obedy sa nosia v lunch boxe alebo si kúpite niečo v jedálni. V rámci obednej prestávky sa môžete pohybovať po celom campuse, môžete byť napr. na ihrisku. V rámci každej hodiny ste s inými spolužiakmi, niektorých spolužiakov nemusíte celý deň stretnúť, pretože majú inak zadelené hodiny. Máme aj predmet, ktorý sa volá Advisory – v rámci ktorého riešime napr. stres, zvládanie problémov atď.

4. Máš čas na svoj obľúbený šport – futbal?

Áno. Každý deň po škole mám tréning alebo zápas…futbal mám 6x v týždni, voľná je iba nedeľa. Tréning trvá 2 hodiny, zápas s rozcvičkou tiež okolo 2 hodín. V každom semestri si môžeme vybrať iný šport – na jeseň sa hrá napr. futbal, na jar tenis, basketball…

5. Stretávaš sa občas aj s Kiarou? Ako sa jej darí?

Áno, ale s Kiarou máme spoločnú iba jednu hodinu – US history. Stretávame sa napr. cez obednú prestávku, ale aj na rôznych školských akciách ako Oktoberfest, Homecoming atď. Myslím si, že sa Kiare škola páči a že sa jej darí dobre.

6. Čo ti v USA najviac chýba?

Chýbajú mi spolužiaci, kamaráti, rodina, jedlo ako bryndzové halušky a kofola.

Spolužiakov pozdravujem a odkazujem im

, že na nich myslím a chýbajú mi. Dúfam, že prežijú pekný rok a že sa v lete opäť uvidíme.

Timotej Kacian