Návšteva SNK s prvákmi

Dňa 28.9.2023 sa žiaci prvého ročníka gymnázia, rovnako ako aj minuloroční prváci, zúčastnili exkurzie v Slovenskej národnej knižnici. Knihy najviac ničí čas, preto musia knihy chrániť v špeciálnych priestoroch. Zaujímavé bolo vidieť protiatómové konštrukcie. Zistili, v akých podmienkach sa musia uchovávať vzácne výtlačky. Načo všetko museli myslieť, aby knihy ochránili? Mohli vidieť najmenšiu i najväčšiu knihu v knižnici, najväčšia vážila až 20 kilogramov. Videli tiež starú čítačku novín a časopisov. Inšpirovať ich mohli prázdne podstavce, ktoré čakajú na busty ďalších predstaviteľov slovenskej literatúry. Videli aj, ako vyzerá štúdium v študovniach, ktoré boli viaceré a rozdelené podľa ich zamerania a služieb. Počas exkurzie sa naučili pracovať v online katalógu. V priestoroch knižnice vládla príjemná atmosféra. Systém, ako sú knihy ukladané, bral dych. Mohli vidieť aj knihy v braillovom písme. Priestory knižnice sú prístupné každému občanovi SR. Celý zjav budovy bol fascinujúci, rovnako ako aj počet uskladnených kníh. Knižnica neuchováva iba knihy, uchováva aj rôzne dokumenty, platne či kazety. Bolo im umožnené sa niektorých kníh aj dotknúť, čo bol určite neopakovateľný zážitok.

Žiaci 1.AG