Slovenčina inak

Niekomu by sa mohlo zdať, že hodiny slovenského jazyka sú len o diktátoch a pravopisných cvičeniach. Ale to ani zďaleka nie je pravda. S piatakmi sme sa, po pomerne náročnom opakovaní učiva ako i adaptovaní sa v triedach na druhom stupni, učili zaujímavé témy. Jednou z nich boli želacie vety, ktoré nás ešte viac “spojili“.

Vymysleli sme si aktivitu s názvom Strom želaní. Každý dostal za úlohu vytvoriť štyri želania – želanie pre seba, želanie pre blízkeho, želanie pre školu a nakoniec želanie pre svet. Žiakom sa podarilo vytvoriť množstvo originálnych nápadov, vďaka ktorým sa ešte lepšie spoznali, odhalili svoje tajné priania a vytvorili takéto stromy plné želaní. Presvedčte sa sami. Bodaj by sa nám ich aspoň pár splnilo!

Martina Rišániová Santusová