Nová technika vďaka Plánu obnovy

Vďaka podpore z Plánu obnovy získala naša škola koncom októbra nové digitálne vybavenie v podobe 37 notebookov, 3 All in one PC a 46 tabletov. Aj vďaka tomu budeme môcť sčasti obnoviť zastaralé technické vybavenie slúžiace našim žiakom a učiteľom. Časť tejto techniky bude inštalovaná v priestoroch študovne v hlavnej budove našej školy. Viac info o slovenskom Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na www.planobnovy.sk