Európsky deň jazykov

Žiaci druhého ročníka sa 12. októbra zúčastnili Európskeho dňa jazykov. Toto podujatie sa uskutočnilo v Banskej Bystrici, kde sme cestovali vlakom z Martina. Keď sme prišli na miesto, ociti sme sa pred nádhernou historickou budovou. Po príchode dnu sme sa rozdelili na skupiny podľa jazykov, ktoré sa učíme. Stretli sme sa s lektormi týchto jazykov a aj samotnými “native speakermi”. Vypočuli a pozreli sme si zaujímavé prezentácie o daných krajinách.

Na každom jazyku sme si spravili krátke predstavenie tejto inštitúcie, ktorá ponúka rôzne kurzy a skúšky, z ktorých viete neskôr získať aj diplom a presunuli sme sa na prezentáciu o danej kultúre – španielskej, francúzskej a nemeckej.

Na záver, keď sa stretli všetky tri skupiny (francúzština, nemčina, španielčina), sme si vypočuli finálnu prezentáciu o jazykoch, slovách a slovníkoch, taktiež sme si stihli zahrať aj kvíz o všeobecných poznatkoch – človek, čo mal najviac bodov vyhral na konci cenu.

Tento výlet bol veľmi dobrou a novou skúsenosťou pre nás všetkých a môžeme si z toho veľa odniesť. Veľa študentov by rado maturovalo aj z druhého jazyka a táto skúsenosť im určite otvorila nové možnosti.

Veronika Hrivnáková 2. BG