Innovation Camp v Banskej Bystrici

Spoločnosť Junior Achievement Slovakia pomáha rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Okrem vzdelávacích programov ponúka príležitosti – súťaže, projekty, webináre, pomocou ktorých je obohatené vyučovanie (nielen) finančnej gramotnosti na škole. Jednou z najobľúbenejších súťaží je súťaž Innovation Camp pre žiakov základných a stredných škôl, ktorá je pripravená v spolupráci s Nadáciou 365.bank.

V utorok 26.9.2023 päť našich deviatakov: Paťka Hrušovská, Terezka Faltičková, Šimon Ďanovský, Šimon Matula a Pavol Ulej, spolu s pani učiteľkou Alenou Buľovskou cestovalo do Banskej Bystrice, aby sa zapojilo do súťaže. Hoci riešiť vyhlásenú výzvu bolo náročné, naši deviataci sa nevzdali a získali mnohé nové skúsenosti. V náročnej súťaži uspeli všetci a tím s Paťkou Hruškovou sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Srdečne gratulujeme!