Kávička v dobrej spoločnosti

Štvrtáci majú v tomto školskom roku triedy v budove bývalého patronátneho gymnázia. V jeho priestoroch sa nachádza aj tzv. caffe – výnimočná stretávacia miestnosť so zachovanou pôvodnou tehlovou klenbou. V rámci školského klubu detí sa tento priestor príležitostne premení na improvizovanú školskú kaviareň.

Prvá takáto kaviarnička sa konala v utorok, 24. októbra, v popoludňajších hodinách, kedy sa rodičia pri vyzdvihnutí detí zo školského klubu mohli zastaviť na koláčik a kávu, ktorú im pripravil riaditeľ Biblickej školy Bohdan Hroboň. Rodičov obsluhovali samotné deti, ktoré pomáhali aj s prípravou domáceho jablkového koláča. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom u rodičov aj detí, ktoré sa už teraz tešia na jej ďalšie pokračovanie.

Dušan Haško