Slovenská debatná asociácia u prvákov

Prváci mali možnosť na začiatku októbra zažiť, ako má vyzerať správna debata. Členovia SDA si pripravili vzorovú diskusiu, ktorá mala ukázať začínajúcim gymnazistom, čo to je správny argument.

Témou debaty boli výhody a nevýhody turizmu. Proti sebe stáli dva tábory: tí, ktorí videli iba pozitíva a tí, ktorí sa zamerali na negatívny vplyv turizmu. Mohli sme si vypočuť argumenty, ako: dopad na životné prostredie, cestovanie lietadlom, narušenie kultúry danej krajiny, ľudia žijú iba z turizmu a turistickej sezóny, ničenie korálov, spoznávanie nových kultúr, ekonomická podpora pre obyvateľov a iné. Každá strana mal dvoch členov a vyhradený čas na predloženie svojich argumentov. Jednotlivci sa striedali a museli nadväzovať na predchádzajúce argumenty, čo nebolo vždy jednoduché. Podporovali sa ,,debatným” potleskom, že aký to je? Našich prvákov naučili, že pokiaľ s argumentom súhlasím a príde mi naozaj dobrý, svoju podporu môžem ukázať jemným pobúchaním po stole. Tak má debatér podporu aj počúvajúcich. Na začiatku sa organizátorka opýtala, kto s tvrdením súhlasí: Turizmus nie je pozitívny pre život. Po skončení diskusie sa opýtala otázku znova, počet zdvihnutých rúk sa líšil a to môžeme považovať za úspech debatérov, ktorí dokázali svojimi argumentami počúvajúcich presvedčiť.