6., 7. a 8. ročník na sociálno-komunikačnom výcviku

6. ročník

Ako každý rok, aj tento, sa konal na našej škole sociálno-komunikačný výcvik. Naša trieda 6.B. sa ho zúčastnila prvýkrát. Tri nádherné dni (5.-7.10.2023) sme spoločne aj so 6.A. a našimi učiteľmi a učiteľkami prežili v Jasenskej doline v penzióne Brest.

V stredu o 10.00 sme odchádzali autobusom z Martina. Po príchode a ubytovaní sme mali obed, voľnočasové aktivity, priateľské rozhovory s kamarátmi. Následne na nás čakali organizované aktivity s pani učiteľkami s cieľom lepšie sa spoznať navzájom, utužiť sa v komunikačných schopnostiach, tolerancii, zvládaní stresu, sebareflexii, práci s emóciami atď.

Druhý deň sme trávili vonku, jedna skupina vyšla na kopec v Jasenskej, druhá (prevažne chalanská) hrala futbal. Čerstvého vzduchu nikdy nie je dosť. Poobede sme nacvičovali divadielka, ktoré sme si večer prezentovali.

Ani sme sa nenazdali a bol tu čas odchodu. Veľmi vydarená akcia to bola, kolektív sme upevnili ešte viac, spoznali sme lepšie priateľov z vedľajšej triedy a zažili sme množstvo 1zábavy.

Ďakujeme.

Simona P., Soňa, Miška, Nela P., Kika


7. ročník

Október už tradične aj tento rok patril na 2. stupni sociálno-komunikačným výcvikov. O tom siedmackom žiaci napísali:
Sociálno-komunikačný výcvik sme absolvovali v Jasenskej doline
v penzióne Brest. Boli sme tam tri dni a naplno sme si to užili. Raňajky, obedy aj večere boli celkom dobré. Mali sme ranné stíšenia, prednášky (o dospievaní, závislostiach, vzťahoch, šikane…), vychádzky do prírody aj športové aktivity. Mali sme super opekačku. Večer sme si spievali, pán učiteľ Froľo hral na gitare a urobili sme si program: Izba zabáva ročník. Zásoby jedla sme mali na celé tri dni. Pán učiteľ Froľo nás zobral na túru, pani učiteľka Ďuricová nás zobrala na vrchol zjazdovky, odkiaľ boli pekné výhľady. Zaslúžili sme si aj sladkú odmenu. Bol to skvelý sociálno-komunikačný výcvik!

Top zážitky:

  • vyskúšali sme okuliare, ktoré simulovali, ako vidí človek, ktorý je opitý,
  • opekanie pod nočnou oblohou,
  • výhľad z najvyššieho bodu zjazdovky v Jasenskej doline.

Ďakujeme učiteľom aj pracovníkom mimo školy, ktorí sa o nás postarali a pripravili pre nás užitočný aj oddychový program.

 


8. ročník

V termíne 9.-11.10 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili sociálno-komunikačného výcviku v Jasenskej doline. Počas troch dní absolvovali prednášky o výchove k rodičovstvu, profesijnej orientácii, praktických radách pri hľadaní práce a iné.
Prednášky sa striedali s voľnočasovými aktivitami, počas ktorých si žiaci upevňovali vzťahy v kolektíve a navzájom sa bližšie spoznávali.

M. Jurovcová