Sociálny projekt – výsledky hlasovania

V našej škole každoročne pomáhame organizáciám v rámci sociálneho projektu. Na začiatku školského roka môžu učitelia, žiaci, rodičia poslať návrh organizácie alebo jednotlivca, ktorý následne po splnení kritérií, postupuje do hlasovania. V rámci školského roku 2023/2024 sme dostali tri nárvhy. Konkrétne išlo o organizácie: Cesta von – Omama, Plamienok a Fénix. Učitelia, rodičia, žiaci gymnázia a žiaci základnej školy hlasovali v jednotlivých zložkách.

Výsledky hlasovania jednotlivých zložiek:

  • na 1. mieste skončila organizácia Plamienok,
  • na 2. mieste organizácia Cesta von – Omama
  • na 3. mieste skončila organizácia Fénix.

Spolu so žiakmi sociálnej práce sme vymysleli názov nášho sociálneho projektu Viera, nádej, láska, pod ktorým budeme v rámci školského roku vytvárať rôzne aktivity zamerané či už na materiálnu alebo finančnú pomoc pre neziskovú organizáciu Plamienok. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle s Vami všetkými a na vzájomnú spoluprácu.

Natália Vrždiaková
koordinátor sociálneho projektu a žiaci predmetu ZMAK – sociálna práca