Zapájame sa do zberu starých mobilov

Naša škola sa v rámci programu Recyklohry zapája do zberu starých mobilných telefónov, ktorý prebieha do 27 .novembra. Zelené zberné nádoby určené výhradne na zber mobilných telefónov sú v hlavnej budove, Zborovom dome a Biblickej škole. Hlavným partnerom je Orange Slovensko, ktorý najlepším 50 zberačom z celého Slovenska venuje tablety Samsung a 5 školám 1000 Eur na zelené projekty. Viac info nájdeš na www.orange.sk/recyklohry