Žiacky parlament na konferencii SIEŤOVANIE

V stredu 25.10. sa žiaci zo školského parlamentu zúčastnili na konferencii Sieťovanie organizovanej parlamentom mladých na mestskom úrade. Mali 5 prednášok a 3 workshopy, na ktorých sa rozprávali o finančnej gramotnosti, o tom, čo by mohli na meste Martin mohli zmeniť a o budovaní pevných základov zdravia. Parlamentu mladých za program ďakujeme a dúfame, že sa budeme môcť znovu niečoho podobného zúčastniť.