1.A na návšteve

Pri príležitosti Úcty k starším detičky 1.A triedy 8. 11. 2023 navštívili tety z Krúžku ručných prác v Cirkevnom zbore Martin. Príbehom o babke, dedkovi a jablonke, im vyjadrili vďaku za to, že každoročne myslia na prváčikov pri vyšívaní záložky do ich prvej školskej knižky a zhotovujú krásne ručné práce pre rôzne príležitosti. Krásne spomienky na milé stretnutie nám budú ešte dlho pripomínať háčkované dekorácie, ktoré si deti z návštevy odniesli. Nech ich náš Trojjediný Otec, Syn i Duch Svätý požehnáva, ochraňuje a vo svojej milostivej ruke zachováva.

Anna Dírerová