Úspechy našich študentov v matematických súťažiach

16. novembra 2023 sa naši štvrtáci (Ema Evinová, Adam Šmondr, Dorotka Gondová a Michal Bujňák) a piataci (Jakub Hrkút, Tomáš Ančic, Petra Schudichová, Samuel Reištetter) zúčastnili tímovej matematickej súťaže ZAMAT (zábavná matematika) na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine. Úlohou žiakov v každej kategórii bolo vypočítať 25 matematických zadaní a splniť 4 bonusové úlohy. Štvrtáci nás potešili krásnym 1. miestom a piataci 4. miestom vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme.

Adriana Malá