Vyhodnotenie zberu papiera

V rámci jarného zberu papiera sa nám spoločne na našej škole podarilo poslať na opätovné zhodnotenie takmer tonu zberového papiera. Pre lepšiu ilustráciu toho, čo toto číslo znamená pre naše životné prostredie, si pripomeňme, že jedna tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, 26 000 litrov vody a 27 kg emisií v porovnaní s papierom vyrobeným z celulózy stromov z našich lesov. Stalo sa už peknou tradíciou, že pri každom zbere odmeníme troch najusilovnejších zberačov školy, ktorými tentokrát boli nasledovní žiaci.

Lucia Brnčálová, 6.A – 360 kg
Saška Pokrivčáková, 3.A – 140 kg
Melisa Beláňová, 3.B – 80 kg

Dušan Haško