Citujeme, nekradneme

Turčianska knižnica nám už neraz umožnila okoreniť našu výučbu slovenského jazyka a literatúry. Inak tomu nebolo ani teraz, kedy sa tretiaci zúčastnili workshopu, s veľmi záhadným názvom: Citujeme, nekradneme! Toto vzdelávanie sa nám osvedčilo už minulý rok, preto sme nezaháľali a opäť sme sa nechali vtiahnuť do sveta textov. Celý workshop je zameraný na tvorbu, písanie odborných prác. Našich študentov sa snažíme viesť k práci s rôznymi zdrojmi, nie vždy si ale uvedomujú, že ukradnúť sa dá aj nehmotná vec. Osvojiť si cudziu prácu, myšlienku, formuláciu je rovnakým podvodom, ako prehlásiť cudziu vec za svoju. Mali možnosť sa stretnúť s pojmom plagiátorstvo, parafráza, citácia a vyskúšať si nájsť textový materiál a správne ho zapísať. Táto zručnosť je dôležitá nielen pre štúdium na našom gymnáziu, ale aj pre štúdium na vysokej škole. Študenti pochvaľovali prácu s tabletmi a možnosť teoretické vedomosti pretaviť do tých praktických. Tešíme sa, že chuť o vzdelávanie aj v takýchto veciach, je u študentov prijaté s veľkým záujmom. Akademická čestnosť je jedna z hodnôt, ktoré robia študenta tým naozajstným študentom.