Literárny seminár v Turčianskej knižnici

Turčianska knižnica v Martina počas školského roka pripravuje hodnotné podujatia z oblasti kultúry či umenia. Nás zaujali tie literárne.

Žiaci tretieho ročníka gymnázia na jednej z decembrových hodín literatúry vymenili svoje učebne za priestory Turčianskej knižnice. V úlohe vyučujúcej bola pracovníčka knižnice, ktorá viedla 60-minútový seminár o románe E. M. Remarqua Na západe nič nové. Predstavila život autora, výklad obohatila rôznymi zaujímavosťami. Pomocou vybraných ukážok odkrývali znaky vojnového románu, spoznávali charaktery jednotlivých postáv a analyzovali autorov štýl písania. Keďže bol román viackrát sfilmovaný, veľmi dobre poslúžili úryvky z filmu na priblíženie atmosféry diela, a vojenskej techniky či filmárskeho umenia ako takého.

Žiaci si pochvaľovali zmenu prostredia, ocenili pripravenosť „vyučujúcej“, zaujali ich perličky o tomto románe.

Ivana Ďuricová Markovičová