Prezentácia a obhajoba výstupov zo seminárov

V utorok 4. júna 2024 sa po niekoľkoročnej prestávke konala žiacka konferencia, na ktorej vystúpili žiaci 4. ročníka so svojimi  rácami. Svoje seminárne práce vypracovalo 49 žiakov. Práce boli prezentované pred žiakmi 1. – 3. ročníka, ktorí boli aktívnym publikom a  ládli autorom prác podnetné otázky. Obhajoby sa konali pred dvojčlennými komisiami zloženými z pedagógov gymnázia a pozvaných hostí, v siedmich sekciách: biológia, chémia, geografia-dejepis, matematika-ekonómia, fyzika, psychológia a evanjelické náboženstvo. Sme naozaj hrdí na našich žiakov, pretože si vybrali zaujímavé a prínosné témy. Niektorí sa rozhodli poukázať na problémy, ktoré sú veľmi aktuálne: analýza vplyvu žuvacieho tabaku na funkciu slinnej amylázy, psychohygiena, spánok, fyzikálno-chemické vlastnosti výživových doplnkov, pozreli sa aj na Nežnú revolúciu v Martine. Teší nás tiež záujem o technické témy, ako tepelná vodivosť stavebných materiálov, mapovanie elektrostatického poľa, či meranie krivky deformácie. Teší nás, že sa mnohým našim gymnazistom podarilo vypracovať a obhájiť kvalitné a zaujímavé práce. Všetkým želáme veľa úspechov v ďalšom bádaní, ako aj pri štúdiu!

Martin Štubňa