ZMAK Drama

V rámci druhého semestra tohto školského roku sme sa na voliteľnom predmete ZMAK Drama venovali výnimočnej aktivite. Písali sme vlastnú fantasy knihu, ktorú sme po zadefinovaní postáv nazvali Gymnázium DRAMA. Zachytáva život obyvateľov v krajine Galatria, kde sa Gymnázium DRAMA nachádza (názov je spojením dvoch slov: DRAgon MAn). Knihu sme začali písať tak, že sme si vymysleli postavy, ktoré sme podrobne charakterizovali (vypracovali sme vonkajšie aj vnútorné charakteristické znaky jednotlivých postáv). Postupne sme si vytvorili aj prostredie a zadefinovali vzťahy. Každý študent (bolo nás 11 plus pani učiteľka) k svojej postave napísal prvú kapitolu, v ktorej ju čitateľovi predstavil. Jedna študentka druhého ročníka postavy animovala, aby si ich čitateľ vedel lepšie predstaviť. Prvá kapitola nášho spoločného diela sa nazýva September. Kniha rieši medziľudské vzťahy, predovšetkým medzi študentmi gymnázia, ich učiteľmi a rodičmi. Dúfame, že vás ukážka z nej zaujme a radi si prečítate, čo sme na ZMAKU Drama spoločne vytvorili:)

P.S. Písanie knihy bola jedinečná skúsenosť a niečo, čo aj nás samých prekvapilo a zaujalo. Zistili sme, že napísať knihu a vymyslieť si postavu nie je až také jednoduché ako sa zdá. Vyžaduje si veľa času a otvorenú myseľ. O to viac, ak ide o spoločné dielo viacerých autorov. 🙂

Gymnázium DRAMA – Kapitola prvá (September)

Alexandra Moricová