Nová online schránka dôvery

Od 1. decembra sme na stránke našej školy spustili anonymnú online schránku dôvery. Jej cieľom je dať možnosť žiakom školy nahlásiť akékoľvek fyzické, psychické násilie, šikanovanie prostredníctvom sociálnych sietí a pod.

Čítať celý článok

Nepôjdeme do divadla?

S takouto otázkou prišli minulý školský rok tohtoroční tretiaci za mnou a aj za p. učiteľkou Ďuricovou. A z tejto jednej otázky, sa stala tradícia, povedzme aj rituál,

Čítať celý článok

Imatrikulácie

15.11.2023
Náš deň prebiehal v kine Moskva, kde sme si pozreli vzdelávací film k výročiu Dňa boja za slobodu a demokraciu (17.11).

Čítať celý článok