Deti a žiaci čistia mesto Martin

22. apríl je Deň Zeme, kedy si všetci pripomíname, že žijeme na jednej planéte, ktorá jediná nám umožňuje krásny život. Ako kresťania aj veríme, že za celým svet s nádherný stvorenstvom je Boží zámer a zároveň máme zodpovednosť starať sa o tento vzácny dar tak, aby aj ostatní mohli mať z neho potešenie a úžitok.

Čítať celý článok

Innovation Camp Zvolen

Nezisková organizácia JA Slovensko neustále hľadá spôsoby, ako podporiť mladých ľudí v oblasti finančného vzdelávania. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR pripravila v dňoch 19.-20.3.2024 súťaž Innovation Camp,

Čítať celý článok

EnvirOtázniky 2024

Od 10.4.2024 do 26.4.2024 sa naši žiaci mohli zapojiť do XVIII. ročníka olympiády o životnom prostredí, ktorú organizovala Agentúra životného prostredia.

Čítať celý článok

Deň duševného zdravia

V dňoch 17.4. a 18.4.2024 sa na našej škole uskutočnila celoškolská akcia nazvaná Deň duševného zdravia. Do akcie bola zapojená MŠ, ZŠ (18.4.) a gymnázium (17.4.).

Čítať celý článok

Škola uprostred výziev

Mám pocit, že žijeme v dosť neprehľadnom svete, akoby v hmle. Uvediem zopár príkladov ako sa situácia stáva neprehľadnou oproti predchádzajúcim pár rokom.

Čítať celý článok

Pavol Bartoš

Náš výnimočný učiteľ a zástupca pre 2. stupeň Pavol Bartoš bol ocenený mestom Martin. Ocenili ho za inovácie a spolupodieľanie sa na zvyšovaní kvality v oblasti budovania kultúry, ktorá u žiakov podporuje myslenie a porozumenie, zodpovedný a profesionálny prístup k práci, budovanie dobrých vzťahov a šírenie dobrého mena školy.

Čítať celý článok

Miroslav Škoviera

Každé gymnázium na Slovensku by chcelo mať vo svojom pedagogickom kolektíve takého odborníka a človeka, akým je Miroslav Škoviera. Pri príležitosti dňa učiteľov bol našim zriaďovateľom VD ECAV ocenený

Čítať celý článok

Alenka Buľovská

Pani učiteľka Buľovská je jednou z mnohých výnimočných učiteľov, ktorých naša škola má. Pri príležitosti dňa učiteľov bola našim zriaďovateľom VD ECAV ocenená

Čítať celý článok

Je za nami marec

Čím viac chaosu, hluku, stresu pribúda vo svete, tým viac potrebujeme pokoj. Cítime sa dobre len tam, kde nám vnútorné prostredie dodáva istotu a zázemie. Také prostredie sa snažíme vytvoriť pre deti a ich rodičov u nás v škôlke. Niekedy sú dni a aktivity pokojné a tiché, inokedy rozbúrene a dynamické. Sú také, ako život sám.

Čítať celý článok