Advent v 7.A

Počas Adventu žiaci zo 7.A spoznávali mená, ktorými je v Biblii pomenovaný Pán Ježiš. Na hodinách s triednou učiteľkou si o nich čítali z knižky Odkrývanie Ježišových mien.

Čítať celý článok

Slnečný výlet vo Viedni

V jedno hmlisté ráno, 18. decembra o 5:15, sme sa polospiaci vybrali na cestu za novým poznaním do Viedne. Tma a hmla nás sprevádzali celým Slovenskom. Ako sme prešli hranice, začalo sa nám odhaľovať slniečko a hneď nás zaujali veterné turbíny.

Čítať celý článok

Sociálne siete a ich riziká na 1. stupni

Sociálne siete oslovujú v posledných rokoch stále menšie deti a ich vplyv na ne je vysoko rizikový, jednak v oblasti zoznamovania sa s potenciálne nebezpečnými ľuďmi, jednak v odhaľovaní súkromia, uzatváraní sa do názorovo „jednofarebných“ sociálnych bublín, až po vytváranie si vlastného sebaobrazu na základe nášho hodnotenia na sieťach.

Čítať celý článok

Je za nami december

Hoci mal december oproti iným mesiacom menší počet pracovných dní, bol veľmi plodný a emocionálne veľmi náročný. Vianočne nás naladila dvojdňová návšteva Števka Husára a jeho pečenie oblátok so všetkými deťmi a zamestnancami.

Čítať celý článok

Štúdium žalmov s Bohdanom Hroboňom

Dávame do Vašej pozornosti štúdium Žalmov s B. Hroboňom (webináre). Kniha Žalmov známa aj ako Žaltár a obsahuje hymny a žalospevy starovekého Izraela. Mnohé z týchto textov tvorili súčasť náboženských stretnutí v chráme a boli zhudobnené.

Čítať celý článok

Sociálny projekt – Viera, nádej, láska

V rámci predvianočného obdobia sme sa spolu s učiteľmi a žiakmi gymnázia pustili do zbierky hygienických a kreatívnych potrieb pre neziskovú organizáciu Plamienok. Pred Vianocami sme organizácii poslali dve veľké krabice potrieb, ktoré zahŕňali napríklad: kúpacie čiapky so suchým šampónom, hygienické rukavice, podložky pod pacienta, dezinfekciu, rôzne druhy farieb, štetce, hmoty, korálky a iné kreatívne pomôcky. Pani pracovníčky z neziskovej organizácie Plamienok nám nasledovne poslali takýto pekný ďakovný mail:

Čítať celý článok

Vianočná výzdoba triedy VII.C

Naša trieda sa veľmi rada zapojila do súťaže vo vianočnej výzdoby triedy. Žiakov motivovalo nielen vytvorenie vianočnej atmosféry, ale taktiež aj odmena vo forme „neskúšaniek“,

Čítať celý článok

Pečenie oblátok s ujom Števkom

Pred začiatkom šk. roka mávame pravidelnú pedagogickú poradu, na ktorej plánujeme akcie a aktivity na celý školský rok. Niektoré sú organizované aj niekoľko týždňov skôr, niektoré sú chronicky známe a niektoré sú spontánne.

Čítať celý článok

Vianočný stolnotenisový turnaj o putovný pohár

Dňa 22.12.2023 sa na našej škole uskutočnil druhý ročník vianočného stolnotenisového turnaja o putovný pohár žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov gymnázia. Turnaj sa konal na 2. poschodí budovy gymnázia počas vianočných trhov pod prísnym 😊 dohľadom nadšených rozhodcov z radov našich telocvikárov.

Čítať celý článok

Zase divadlo?

Ďalších 50 lístkov? Áno, ďalších 50 vás poprosím. 13.12. 2023 sme sa zúčastnili ďalšieho divadelného predstavenia s názvom Divadelník v hlavnej úlohe s Janou Oľhovou, s podnázvom Komédia pre nepriateľov divadla.

Čítať celý článok