Expert dnes

Dňa 30.11.2022 sa 27 žiakov ESS MT základnej školy aj gymnázia zúčastnilo na celoslovenskej súťaži Expert – Geniality show. Žiaci súťažia vo svojich vekových kategóriách v dvoch zvolených témach. Aj tento rok mali témy široký záber:

Čítať celý článok

Láskou proti násiliu

Školský sociálny projekt, ktorému sa budeme venovať tento školský rok, je zameraný na pomoc organizácii Žena v tiesni. Názov sociálneho projektu je Láskou proti násiliu.

Čítať celý článok

Študijná návšteva v holandských školách

Koncom septembra 2022 som mal možnosť navštíviť niekoľko cirkevných škôl v holandskom Alphene, ktoré sú združené v spoločnej organizácii Scope. Túto študijnú návštevu som mohol absolvovať na pozvanie organizácie International Association for Christian Education, ktorej súčasťou sú aj našej evanjelické školy na Slovensku.

Čítať celý článok

Turčianska žiacka liga

V dňoch 6. a 13. októbra sa žiaci 2. stupňa a gymnázia zúčastnili prvých dvoch kôl 42. ročníka Turčianskej žiackej ligy, ktoré boli zároveň Majstrovstvami okresu Martin.

Čítať celý článok

Cestovanie

Po období Covidu sa znovu otvorili možnosti cestovania. Ja som mal tento rok možnosť navštíviť dve zaujímavé miesta, jedno v Prahe, druhé v Holandsku a obe súviseli so školami.

Čítať celý článok

Európsky deň jazykov aj na našej škole

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Dnes možno viac ako kedykoľvek predtým platí stará múdrosť: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“.

Čítať celý článok

Pokračujeme v zbere elektroodpadu

Aj vďaka Vám sme v priebehu mesiaca september zrealizovali ďalší odvoz elektroodpadu, cez ktorý sme odovzdali na ďalšie zhodnotenie vyše 400 kg nepotrebných a nefunkčných elektrospotrebičov. Cez zapojenie sa našej školy do projektu Recyklohry

Čítať celý článok

Ukrajinské deti v Martine sa vzdelávajú aj počas prázdnin

Mnohé deti odídencov z Ukrajiny zostávajú študovať na slovenských školách, preto pre ne v týždňoch 11.-15.07.2022 a 18.-22.07.2022 Komunitné centrum Martin v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou pripravilo denný tábor. Viac ako 50 ukrajinských detí sa v priebehu dvoch týždňov zúčastnilo tohto tábora s vyučovaním základov slovenského jazyka.

Čítať celý článok