Sociálno-komunikačný tréning v našej škole

Sme veľmi radi, že konečne sme v tomto školskom roku mohli realizovať blokové vyučovanie zamerané na aktuálne problémy triednych kolektívov, poradenstvo a diskusiu s odborníkmi, triednymi učiteľmi a tiež prehĺbenie a upevnenie vzťahov v triedach, či ročníkoch. Jediným mínusom, ktorý vnímame my, učitelia, ale aj naši milí žiaci, je, že kvôli pandemickým opatreniam sme sociálno-komunikačný tréning nerealizovali mimo školského prostredia. Blokové vyučovanie sme rozdelili do dvoch termínov, jeden pre 6. – 7. ročník a druhý osobitne pre 8. – 9. ročník.

Čítať celý článok

Európsky týždeň jazykov na ESŠ

V Európe žije približne 800 miliónov obyvateľov v 47 krajinách a hovoria rôznymi príbuznými alebo vzdialenými jazykmi. Rada Európy so sídlom v Štrasburgu oceňuje túto rozmanitosť a podporuje ľudí, aby sa učili a zbližovali s rôznymi inými národmi a kultúrami. Takto sa cez učenie o iných krajinách môžeme nielen spoznať, ale môžeme si aj viac rozumieť ako ľudia a priatelia.

Európsky deň jazykov sa vždy oslavuje 26. septembra a keďže v kalendári pripadol tento deň na nedeľu, rozhodli sme sa, že my budeme oslavovať počas celého septembrového týždňa. Každá trieda si vybrala svoju krajinu a počas celého týždňa sa snažila ladiť svoje oblečenie v národných farbách tejto krajiny. Taktiež triedy boli vyzdobené vlajkami a symbolmi daného národa a žiaci sa na hodinách naučili pár bežných hovorových fráz a faktov o tejto krajine. V niektorých triedach si žiaci pripravili aj typické jedlo, pretože láska aj k iným národom ide predovšetkým cez žalúdok.

Na našej škole sympatie získali veľké národy ako Nemci, Rusi, Taliani, Španieli, Briti, Francúzi, ale taktiež aj malé krajiny ako Estónsko, Nórsko, Albánsko, Belgicko, Česko. Jedna trieda si dokonca vybrala Japonsko, ktoré bolo vzácnym hosťom medzi nami Európanmi.

Ľuboš Froľo

Škola v prírode

Konečne sa to podarilo aj nám!!! V tejto ťažkej „covid dobe“ plnej neistôt sme sa aj my – 4.B dostali do školy v prírode. Neopísateľná radosť v očiach detí. Otázky, čo nám to prinesie, čo môžeme očakávať, ale hlavne to, že ideme spolu ako trieda, bez rodičov, až na 4 DNI za dobrodružstvom.
Náš týždeň bol naozaj vymodlený. V nádhernom prostredí, obklopení Belianskymi Tatrami, sme si v Ždiari užívali naplno každý deň. Ekolandia, ako sa volala naša ŠVP, mala pre nás pripravený bohatý program – napr. prechádzka nočným lesom, ja a medvede, priateľ medzi stromami a i. S úsmevom sme pozorovali, ako sa v priebehu týždňa menia chute detí – z „vyberavých jazýčkov“ na: „Máte ešte na prídaj, prosím?“ Užili sme si to! Naozaj všetci!
Čas rýchlo plynie, a ani sme sa nenazdali, opäť sme zasadli do školských lavíc. Jedno nás však spája – zážitky či množstvo spomienok na tú NAJ, hoci jedinú, školu v prírode!

Kristína Záborská

 

Sociálna zbierka, ktorá išla (aj) tak trochu mimo nás…

Letné prázdniny sa okrem učiteľského oddychu niesli v znamení opakovaných telefonátov zo strany dobrovoľníkov zapojených do projektu Black and White a občianskeho združenia martINKLÚZIA, že sa im hromadia veci – oblečenie a obuv, hygienické potreby, školské potreby, dokonca matrace a chladnička – ktoré by sme mohli odviezť našim priateľom do základnej školy v Rokycanoch a do osady v Chminianskych Jakubovanoch (o predchádzajúcich aktivitách v týchto lokalitách sme vás informovali už v minulosti). Zozbierané veci sme priebežne uskladňovali v skladových priestoroch našej školy a začiatkom októbra sme sa konečne vydali na dlhú cestu na východ.

Čítať celý článok

Letná biblická škola 2021

Letná Biblická škola bavila a vzdelávala deti aj počas uplynulého leta. Americkí priatelia z partnerského cirkevného zboru na Slovensko vzhľadom na pandémiu nezavítali. No to nebol dôvod, aby v tábore nevládla priateľská a pokojná atmosféra poprepletaná biblickými príbehmi, hrami i pohybom.

 

Modlitba pri príležitosti Bohoslužieb Veni Sancte na začiatku školského roka 2021/22

Pomodlime sa spolu s učiteľom národov – Jánom Amosom Komenským.
Pane Bože, ďakujeme Ti za dar škôl, že sa na nich môžeme učiť múdrosti t.j. novému poznaniu a porozumeniu, cnosti a mravnosti a tiež pobožnosti. Daj nech sa v školách hľadá a nachádza spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechutí a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu.

Čítať celý článok

Pokoj Vám

Poznáte pocit, keď na začiatku niečoho nového máte chvenie a motýliky v bruchu, lebo neviete presne, čo Vás čaká? Mohli by sme to nazvať tréma, možno sú to obavy, neistota, pochybnosti alebo až strach. Niekedy tieto veci majú reálny základ a inokedy je to len v našich hlavách. Moja malá dcéra Miladka – teraz už prváčka – to vyjadrila ako prvú vec, keď sa ráno prebudila a povedala: „Ja sa bojím ísť do školy.“ Nie preto, že by bolo niečo konkrétne, čoho sa bojí, ale preto, že ide do niečoho pre ňu nového, čo ešte nezažila, neskúsila a má z toho obavy. Je to obava zo zmeny. Prežívame niečo podobné teraz na začiatku školského roka?

Čítať celý článok

Webinár o našich sociálnych aktivitách v rómskej komunite v Martine

Školský výbor a Výbor misie Evanjelickej cirkvi v tomto školskom roku zorganizoval sériu vzdelávacích webinárov.

Posledným z nich bol webinár s názvom „NIE JE ANI ŽID ANI GRÉK… ANI BIELY ANI RÓM…“ (SKÚSENOSTI A INŠPIRÁCIE Z TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V RÓMSKEJ KOMUNITE), ktorého lektorom bol náš učiteľ EVN Tomáš Gulán spolu s našou absolventkou Zuzkou Kubíkovou.

ZÁZNAM CELÉHO WEBINÁRA

Komunitné centrum v Novej budove!

Pandémia COVID-19 razantne zasiahla aj do činnosti Nadácie kresťanského vzdelávania (NKV). Počas predchádzajúcich rokov sme naše fundraisingové aktivity vykonávali na báze osobných rozhovor, návštev a prezentácií. V čase pandémie COVID-19 sme však boli nútení väčšinu týchto aktivít presunúť do online priestoru. Zároveň sme nevedeli odhadnúť, nakoľko efektívny bude tento nový spôsob komunikácie. Okrem množstva online stretnutí a zoomov sme našim partnerom pravidelne mesačne posielali videá a novinky o našej škole. Aj v týchto sťažených podmienkach sa nám podarilo dofinancovať výtvarné a hudobné štúdiá (spolu $46 100) a čo je najdôležitejšie, naši partneri sa zaviazali poskytnúť sumu $250 000 na vybudovanie fitness a telocvične. Vďaka vernosti našim americkým partnerom môžeme v budúcom šk. roku dokončiť Komunitné centrum v novej budove tak, aby slúžilo žiakom aj rodičom ESŠ. Sme vďační za tento veľký finančný dar a veríme, že bude povzbudením a príkladom pre ďalších darcov, ochotných prispieť k dokončeniu a vybaveniu priestorov Novej budovy ESŠ.

Adrian Kacian