Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

Gratulujeme Michalovi Balkovi a Nine Claire Staffenovej a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu našej školy na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Michal obsadil 4.- 6. miesto v kategórii mladších žiakov a Ninka vyhrala kategóriu „native speaker“ zo základných škôl a postupuje do celoslovenského kola. Prinášame vám aj rozhovor s Ninkou.

Čítať celý článok

Jazykový kurz Young Learner Online English lessons

Vážení rodičia a žiaci,

radi by sme Vám opäť sprostredkovali možnosť jazykového kurzu Young Learner Online English lessons zameraný na rozvoj počúvania a rozprávania v anglickom jazyku. Aj tento kurz pre našich žiakov pripravila jazyková škola Norwich Study Centre a taktiež je možné, že naši žiaci budú na hodinách spolupracovať aj so žiakmi z iných krajín EÚ.

Čítať celý článok

Projekt „Čítame radi“

„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“ Jacqueline Kennedy

Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka,

Čítať celý článok

Marec – mesiac knihy – Knižné mole

Na našej základnej škole sme mesiac marec odštartovali súťažnými aktivitami zo sveta kníh. Štvrtáci strávili čas s bytosťami z rôznych príbehov. Pri prvej disciplíne mali žiaci možnosť ukázať svoju tvorivosť skladaním básne s Alicou z krajiny zázrakov, odtiaľ prešli k Pipi dlhej pančuche, kde sa najprv trošku rozhýbali a následne sa zahrali na detektívov a hľadali skrytý odkaz v knihe.

Čítať celý článok

Fotografia ako reakcia na umelecké dielo

Stále pokračujeme v dištančnej výučbe, a tak hľadáme spôsoby ako napredovať v spoločnej tvorivej činnosti napriek obmedzeným technikám a možnostiam práce.

Zároveň sa so žiakmi ešte len spoznávame a prostredníctvom fotografie mám možnosť priradiť si k menám v Classroom-e aj tváre. So siedmakmi sme sa posledné týždne venovali kreatívnemu spracovaniu umeleckého diela. V prvej časti práce sme rozvíjali kritické myslenie a estetické nazeranie na dielo prostredníctvom rozborov, analýz a interpretácií vybraných diel. A v druhej časti práce prišla k slovu kreativita a vlastná fotografická reakcia na dielo a všetko to, čo si žiaci o diele zistili.

Čítať celý článok

Angličtina s Angličanmi z Anglicka

Počas dvoch týždňov od 8. do 19. februára môžu žiaci 2.stupňa stráviť video-hodinu spojenú s výučbou anglického jazyka a s témami zameranými na britskú kultúru a reálie.

Tento jazykový kurz organizujeme spolu s Norwich Study Centre, čo je jazyková škola v krásnom historickom meste na východe Anglicka. Naša škola spolupracuje s touto vzdelávacou inštitúciou a veríme, že v budúcnosti sa budeme môcť aj osobne dostať do tohto mesta, aby žiaci mohli nielen cez počítač, ale aj na vlastnej koži pocítiť krásu anglickej kultúry a tradícií. Viacej vám prezradíme v rozhovore so žiakmi, keď absolvujú celý kurz a budú môcť sami povedať, ako sa im to páčilo. Teraz vám prinášame aspoň časť zaujímavého rozhovoru s účastníkmi prvého ešte predvianočného kurzu.
Kurzu sa zúčastnili nielen naši žiaci, ale aj deti z Japonska, Talianska a Kazachstanu.

Čítať celý článok

Domáce kolo matematickej olympiády kategória Z5

Po prvýkrát si mohli vyskúšať riešiť matematickú olympiádu aj naši piataci. Ide o zložitejšie matematické úlohy, ktoré si vyžadujú čas i matematické znalosti. Byť úspešným riešiteľom znamenalo vyriešiť správne aspoň štyri úlohy zo šiestich. Tešíme sa, že viacerí žiaci sa zapojili a aj takýmto spôsobom sa snažia zlepšovať a posúvať sa vpred. Ďakujeme učiteľom a rodičom, ktorí ich v tom podporujú.

Čítať celý článok

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

​Aj v tomto školskom roku sme riešili na hodinách matematiky školské kolo Pytagoriády. Konal sa už o 42.ročník matematickej súťaže, v ktorej ide nielen o správne riešenia, ale aj rýchlosť. Viacerí naši žiaci si s týmito úlohami hravo poradili a stali sa úspešnými riešiteľmi.
Pytagoriáda na 1. stupni (3. a 4. ročník) prebehla prezenčnou formou 9.12.2020. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje matematické schopnosti, ale aj rýchlosť riešenia. Medzi prvých troch najúspešnejších patrili:

Čítať celý článok

Potešili sme seniorov v diakonii Sučany

Aj vďaka Vašej ochote a štedrosti sa nám v rámci školského adventného projektu Deti seniorom podarilo pripraviť vyše 50 vianočných balíčkov, ktoré na Štedrý deň potešili klientov zariadenia evanjelickej diakonie v Sučanoch. Zásielku sme osobne odovzdali vedúcej Domu dobrého pastiera Mgr. Denise Dučovej, ktorá okrem slov vďaky vyjadrila aj nádej, že žiaci budú môcť seniorov ďalšie Vianoce potešiť aj osobne.

Čítať celý článok