Environmentálna výchova 5. ročník

V dňoch 7.- 9. októbra 2019 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili environmentálnej výchovy v Blatnici, ktorú pre našich žiakov realizuje občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec.

Program environmentálnej výchovy vychádza z obsahu vzdelávania biológie piateho ročníka, pričom dôraz sa kladie na oblasť ekologických vzťahov v lesnom ekosystéme. Vďaka jedinečnému prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú žiaci možnosť spoznať a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov.

Žiaci sú do procesu učenia zapojení pomocou hravej aktívnej formy, a práve tu majú možnosť svoje získané informácie a vedomosti overiť priamo v teréne pomocou tímovej spolupráce. Oživením celého programu je papagáj druhu Amazónik šupinkový, Fiona, ktorá počas prestávky dokáže zabaviť žiakov svojimi kúskami. 

Eva Adamovičová

Otvorené hodiny na prvom stupni

Koncom októbra bolo na prvom stupni našej základnej školy poriadne rušno, pretože sa konal deň otvorených dverí. Pozvanie zúčastniť sa vyučovacích hodín a vidieť aktívnu prácu detí prijali mnohí rodičia a starí rodičia. Školáci boli nadšení, tešili sa z prítomnosti svojich blízkych a na hodinách svedomito a s nadšením plnili všetky úlohy. Rodičia mali možnosť spoznať matematiku v „novom šate“ a oboznámiť sa

Čítať celý článok

Predstavujeme nedeľné rodinné služby Božie

Rada by som vám predstavila jedno podujatie, na ktorom sa podieľajú aj učitelia našej školy. Toto podujatie je určené pre každého, kto má rád deti (svoje vlastné aj tie druhé) alebo je sám dieťaťom. Je určené pre rodiny (od kočíka až po invalidnú paličku), a preto ho nazývame rodinnými službami Božími. Býva druhú nedeľu v mesiaci o 10-tej hodine, v našom Evanjelickom kostole v Martine. 

Čítať celý článok

Kto bude ďalší

Stanovisko pedagogického zboru Evanjelickej spojenej školy

V Martine 15.10.2019

Pred nedávnom sa dostal do kín film Miroslava Drobného Kto bude ďalší, ktorý cez tri príbehy mladých ľudí rozoberá problémy spojené s aktivitami dospievajúcej mládeže na internete a sociálnych médiách, konkrétne problémy kyberšikany medzi rovesníkmi, túžby zviditeľniť sa prostredníctvom „rooftoppingu“, ako aj problematiku sexuálneho zneužívania.

Čítať celý článok

ZAMYSLENIE

Keď Martin Luther verejne vystúpil proti zneužívaniam cirkevnej moci a scestnej teológii svojej doby a keď sa následne dostal do konfliktu s najmocnejšími ľuďmi svojej doby a bol vypočúvaný pred občianskym aj cirkevným súdom, predniesol na sneme v meste Worms pamätné slová: „Tu stojím, inak nemôžem.“ Tento jeho výrok sa stal mottom nielen vtedajšej nemeckej reformácie, ale aj hlavným sloganom v boji za slobodu svedomia a náboženskú slobodu. Luther vystihol pravdu, že vo vzťahu k Bohu nie je dobré, aby bolo naše svedomie či presvedčenie utláčané kýmkoľvek nadriadeným, či už farárom, biskupom, pápežom. Jednoducho, zodpovedáme sa Bohu každý za seba.

Čítať celý článok


Noc výskumníkov

Európsky festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou akciou zameranou na popularizáciu vedy v celej Európe. Akcia prebieha vždy posledný piatok v septembri – na 5 miestach Slovenska – v Bratislave, Banskej Bystrici, v Žiline, v Košiciach a v Tatranskej Lomnici. Študenti najvyšších ročníkov gymnázia pod vedením p. uč. Miroslavy Konrádovej už po tretíkrát tvorili súčasť organizačného tímu tejto akcie.

Čítať celý článok

Sociálno – komunikačný tréning na 2. stupni ZŠ

Sociálno – komunikačný tréning je aktivita, ktorú realizujeme na škole už tretí rok. Je určený pre žiakov 6. – 9. ročníka. Tréningy sa realizujú mimo priestorov školy v trvaní 3 dní. V tomto školskom roku sme realizovali 4 tréningy. Náplň sociálno – komunikačného tréningu je kombináciou diskusií, prednášok a zážitkového učenia.

Čítať celý článok

Plavecký výcvik

Tretí septembrový týždeň naši druháci zo základnej školy vymenili školské lavice za bazén v Aqua Relax Dolný Kubín. Deti sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím,  technikou plávania a bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Hlavný dôraz sa kládol na individuálny prístup zohľadňujúci  fyzickú zdatnosť a individuálne požiadavky dieťaťa.

Príhovor riaditeľa školy na začiatku školského roka

Milí rodičia, kolegovia, študenti, žiaci a deti, zvlášť noví žiaci a prváci,

Som rád, že Vás znovu vidím po prázdninách, verím, že ste si oddýchli, ale že ste robili aj niečo výnimočné, vzrušujúce a dobrodružné. Môj syn, keď sa vrátil z tábora, mi pripomenul, aké to bolo vzrušujúce, keď sme chodili do táborov.

Čítať celý článok