ÚVODNÍK – Trochu veselšie

V marci, týždeň po prázdninách sme mali v našej škole vcelku hektický. Bolo treba preorganizovať rozvrhy mnohých tried a pripraviť organizačné zabezpečenie, lebo šiestaci zo základnej školy išli na plavecký výcvik, druháci a tretiaci z gymnázia zasa na lyžiarsky. Po dvoch rokoch sme mali opäť písomné maturitné skúšky, najprv maturovali štvrtáci zo slovenského jazyka a nasledujúci deň piataci z anglického jazyka.

Čítať celý článok

Marec v znamení čítania

“Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”
Charles William Eliot

Možno sa nám zdajú citáty o knihách ako klišé. Namiesto pomalého hľadania a čítania kníh využívame rýchlosť internetu a internetových prehliadačov.Avšak ich čaro, múdrosť a aj vôňu nenahradí nič z vymenovaného.

Čítať celý článok

Marec – mesiac knihy

Čítate radi? Máte radi romantické knihy? Máte svoje miestečko na čítanie? Ktorá je vaša najobľúbenejšia kniha? Čítali ste niektorú knihu viackrát?

Také a podobné otázky ste možno dostali aj vy. Alebo ste počuli, ako sa to niekto pýta v Národnej knižnici, Literárnom múzeu, na besede, počas čítania cez prestávky. Možností bolo dosť, veď posúďte.

Čítať celý článok

Pozvanie do verejnej zbierky a projektu Dokážeme spolu viac

Milí žiaci, milí rodičia a kolegovia!

Obraciame sa na Vás s výzvou podporiť projekt partnerskej školy.
Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši organizuje športovo-charitatívny projekt Dokážeme spolu viac. Jeho cieľom je podporiť Evanjelickú špeciálnu školu v Červenici a zároveň motivovať ľudí k športovaniu.

Čítať celý článok

Aj na našej škole sme privítali ukrajinské deti

Prvé ukrajinské deti, ktoré s rodinami našli útočisko v Turci sa postupne dostávajú aj do školských lavíc. Na našej škole sme k 22. marcu evidovali deväť ukrajinských študentov.

Dve ukrajinské deti navštevujú prvý stupeň, päť detí druhý stupeň a jeden žiak je študentom gymnázia.

„Na základe priznaného štatútu odídenca sme žiakom vybavili prihlášku do našej školy. Ešte pred samotným nástupom do školy absolvovali povinnú lekársku prehliadku u pediatra. Momentálne prebieha ich adaptačný proces, zoznamujeme sa a oprašujeme si vedmosti z ruštiny. Niektorí starší ukrajinskí žiaci vedia obstojne anglicky, takže sa vždy nejak dorozumieme. Zároveň sa už začali učiť aj základy slovenčiny.“ informoval Tomáš Gulán.

Vyhodnotenie domáceho kola matematickej olympiády 2021/2022

Aj v tomto roku sa naši žiaci mali možnosť zapojiť do riešenia matematickej olympiády. Sme radi, že každoročne máme viac, či menej riešiteľov a medzi ktorými sú viacerí aj úspešní t.z. že zo 6 zadaných úloh majú správne vypočítané najmenej 4 úlohy. Úlohy sú pomerne náročné. Prvé kolo je domáce, kde žiaci riešenia úlohy v pohodlí domova a majú nato pár týždňov. Úspešní žiaci potom postupujú do okresného kola, ktoré už riešia v škole a na 3 úlohy majú 2, alebo 4 hodiny podľa kategórie.

17. 12. 2021 bolo ukončené domáce kolo v kategórii Z5. Zapojilo sa doň 6 žiakov, z ktorých 4 boli úspešní. Výsledky boli nasledovné:

  1. miesto: Jakub Branický (5.A)
  2. miesto: Noel Vaško (5.B)
  3. miesto: Oliver Poláček (5.C)

Okresné kolo sa potom konalo 26. 1. 2022, kde Jakub Branický a Oliver Poláček boli úspešnými riešiteľmi. Obom chlapcom blahoželáme k peknému výsledku a prajeme im veľa podobných úspechov.

28. 2. 2022 bolo ukončené aj domáce kolo MO v kategóriách Z6, Z7 a Z8 s nasledovnými výsledkami.

Čítať celý článok

Návšteva z Purdue University

Po vynútenej pandemickej prestávke pokračuje naša škola v spolupráci s americkou univerzitou Purdue University, ktorej cieľom je poskytnúť žiakom a učiteľom školy prístup k najmodernejším informačným technológiám a didaktickým prístupom. Veľmi nás teší, že v priebehu marca sme na našej škole mohli opäť privítať sedemčlenný tím učiteľov a študentov z tejto univerzity. Počas ich týždňovej návštevy sa opäť spolupodieľali na praktickej výučbe v triedach ako aj prezentácii aktuálnych pedagogických trendov pre ich slovenských kolegov.

Čítať celý článok

Ako sa máme rok po

Takto pred rokom som v úvodníku písal o tom, aký chaos zažívame v súvislosti s COVID opatreniami a hľadal som cestu nového normálu, ktorý by nás mohol čakať. V čom sme sa odvtedy posunuli?

Čítať celý článok

DARUJTE 2% VAŠIM DEŤOM

Opäť prichádza čas, kedy nám štát dáva možnosť rozhodnúť sa, kam pôjde časť z našich daní, ktoré mu zaplatíme. Dávame Vám preto do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní našej škole. Môžete tak urobiť prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania alebo občianskeho združenia “Rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy Martin“.

Bližšie informácie a predvyplnené tlačiva nájdete tu:
http://ckvmartin.sk/venujte-svoje-2-na-podporu-evanjelickej-spojenej-skoly-v-martine/

Tešíme sa z úspechov v olympiáde v anglickom jazyku

Rozhovor s Ninou Belákovou

1. miesto v okresnom kole a 1. miesto v krajskom kole kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka)

Ninka, o čom boli úlohy na krajskom kole?
Pamätám si len dve, jedna bola o pravidlách, keď je pandemická situácia – covid, a druhá bola nahrávka na počúvanie o múzeu umenia. Prvá gramatická úloha bola o spevákovi.

Čítať celý článok