Nechajte sa pozvať do divadla

Kontrabas, Hráči, Biológia politika – Fouché, Fóbie, Komedia česká o bohatci a Lazarovi, Ostrov, Národný cintorín, Kráľ Lear (Príbeh sveta), Kumšt, 1+1=3, Portrét Doriana G., Višňový sad, Hamlet, Les, Vtedy v Bratislave, Žobrácka opera, Úklady a láska, Vojna nemá ženskú tvár, Frankenstein, Výkriky bez ozveny, Mŕtvi to vidia inak, Blackbird, Europeana, Záveje, Sedem dní do pohrebu…

Čítať celý článok

Environmentálna výchova 5. ročník

V dňoch 7.- 9. októbra 2019 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili environmentálnej výchovy v Blatnici, ktorú pre našich žiakov realizuje občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec.

Program environmentálnej výchovy vychádza z obsahu vzdelávania biológie piateho ročníka, pričom dôraz sa kladie na oblasť ekologických vzťahov v lesnom ekosystéme. Vďaka jedinečnému prostrediu Gaderskej a Blatnickej doliny majú žiaci možnosť spoznať a vidieť mnohé druhy rastlín a živočíchov, taktiež pochopiť zložité vzťahy v rámci jednotlivých ekosystémov.

Žiaci sú do procesu učenia zapojení pomocou hravej aktívnej formy, a práve tu majú možnosť svoje získané informácie a vedomosti overiť priamo v teréne pomocou tímovej spolupráce. Oživením celého programu je papagáj druhu Amazónik šupinkový, Fiona, ktorá počas prestávky dokáže zabaviť žiakov svojimi kúskami. 

Eva Adamovičová

Otvorené hodiny na prvom stupni

Koncom októbra bolo na prvom stupni našej základnej školy poriadne rušno, pretože sa konal deň otvorených dverí. Pozvanie zúčastniť sa vyučovacích hodín a vidieť aktívnu prácu detí prijali mnohí rodičia a starí rodičia. Školáci boli nadšení, tešili sa z prítomnosti svojich blízkych a na hodinách svedomito a s nadšením plnili všetky úlohy. Rodičia mali možnosť spoznať matematiku v „novom šate“ a oboznámiť sa

Čítať celý článok

Školíme sa v mentoringu

Takmer 120 frekventantov už absolvovalo jeden zo štyroch vzdelávacích modulov projektu Biblickej školy v Martine s názvom Akros. Nechýbajú medzi nimi ani učitelia našej školy. Opodstatnenosť a zmysluplnosť takéhoto vzdelávania dokazuje aj reakcia jednej z účastníčok.

„Vyskúšať si mentoring „naživo“, oboznámiť sa s novými technikami, stráviť deň so skvelými ľuďmi aj v tom bol piatok trochu iný. Uvedomila som si mnohé veci. Jednou z nich je, aké dôležité je klásť správne otázky – nie je otázka ako otázka.“

http://ckvmartin.sk/akros/

Predstavujeme nedeľné rodinné služby Božie

Rada by som vám predstavila jedno podujatie, na ktorom sa podieľajú aj učitelia našej školy. Toto podujatie je určené pre každého, kto má rád deti (svoje vlastné aj tie druhé) alebo je sám dieťaťom. Je určené pre rodiny (od kočíka až po invalidnú paličku), a preto ho nazývame rodinnými službami Božími. Býva druhú nedeľu v mesiaci o 10-tej hodine, v našom Evanjelickom kostole v Martine. 

Čítať celý článok

Kto bude ďalší

Stanovisko pedagogického zboru Evanjelickej spojenej školy

V Martine 15.10.2019

Pred nedávnom sa dostal do kín film Miroslava Drobného Kto bude ďalší, ktorý cez tri príbehy mladých ľudí rozoberá problémy spojené s aktivitami dospievajúcej mládeže na internete a sociálnych médiách, konkrétne problémy kyberšikany medzi rovesníkmi, túžby zviditeľniť sa prostredníctvom „rooftoppingu“, ako aj problematiku sexuálneho zneužívania.

Čítať celý článok

ZAMYSLENIE

Keď Martin Luther verejne vystúpil proti zneužívaniam cirkevnej moci a scestnej teológii svojej doby a keď sa následne dostal do konfliktu s najmocnejšími ľuďmi svojej doby a bol vypočúvaný pred občianskym aj cirkevným súdom, predniesol na sneme v meste Worms pamätné slová: „Tu stojím, inak nemôžem.“ Tento jeho výrok sa stal mottom nielen vtedajšej nemeckej reformácie, ale aj hlavným sloganom v boji za slobodu svedomia a náboženskú slobodu. Luther vystihol pravdu, že vo vzťahu k Bohu nie je dobré, aby bolo naše svedomie či presvedčenie utláčané kýmkoľvek nadriadeným, či už farárom, biskupom, pápežom. Jednoducho, zodpovedáme sa Bohu každý za seba.

Čítať celý článok


Živé knihy

Dňa 25.9.2019 sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka gymnázia zúčastnili  akcie, ktorá nesie názov Živé knihy. Naša škola privítala 9 mladých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí momentálne pôsobia ako dobrovoľníci na Slovensku. Mnohí z nich učia angličtinu alebo ich materinský jazyk a pomáhajú na podujatiach v ich okolí. 

Čítať celý článok

Stretnutie generácií

Dňa 9.9.2019 sa žiaci zúčastnili slávnostnej ceremónie Stretnutie generácií v Seredi, pod dohľadom p.uč. Kataríny Jakubcovej. Akcia bola nielen pripomienkou toho, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny na našom území, ale i oslavou toho, že zlo bolo porazené. V tento Pamätný deň obetí Holokaustu a rasového násilia sme si opäť pripomínali, čo všetko sa stalo, ako sa to vôbec mohlo stať, čo ľudí k takýmto činom viedlo, no najmä sme si pripomínali šesť miliónov nevinných obetí, ktoré neprávom zahynuli neľudským vyvražďovaním a oslavovali sme silu preživších.

Čítať celý článok