Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sa konalo tento rok už vo februári. Z našej školy boli prihlásené dve žiačky.

Nina Štaffenová súťažila v kategórii pre mladších frankofónnych žiakov 1C a Zuzana Buľovská v najpočetnejšej skupine 2A. Po online teste museli odovzdať písomný prejav o založení občianskeho združenia na zlepšenie životného prostredia v meste alebo o vplyve rodičov na vzdelávanie detí.

Obidve súťažiace boli úspešné, Zuzana obsadila 5. miesto a Nina postupuje z prvého miesta do celoslovenského kola. Bravo, les filles!

Stephanie Staffen

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

List of students for classification meeting:

Winner of School Round > Alexandra Rusnaková
2nd = Zuzana Buľovská, Andrej Jonis, Michal Kisel
Successful = Doris Švarcová, Michal Patúš, Jakub Malý, Diana Urbaneková, Andrea Cuľbová, Ján Ondráček, Alexandra Gardášová, Viktoria Vandlíková, Dominika Toporcerová, Rebeka Hvolková

Also participated = Andrea Bačeová, Pavla Mia Lechanová
Alexandra Rusnáková will compete in krajské kolo in February.

James Baxter

Benita Ballová – nová posila v školskom klube detí

Benita, si novou posilou na našej škole. Keby si mala nájsť tri slová, ktoré ťa najviac charakterizujú, ktoré by to boli a prečo?
Dochvíľna – nerada kdekoľvek meškám, zodpovedná – povinnosti, ktoré sú odo mňa očakávané potrebujem mať čo najskôr pripravené a splnené a na záver spoľahlivá – pokiaľ ma niekto s niečím osloví, snažím sa byť nápomocná.

Čítať celý článok

Sovičky sa učili o časových vzťahoch

Od teórie k praxi prešli naše sovičky. Keď sme sa druhý januárový týždeň učili o časových vzťahoch, tak si naše sovičky vyrobili v technickom kútiku krásne hodiny. Najprv si každý odmeral a označil, kadiaľ bude píliť, doštičku si odpílil, obrúsil hrany, našiel a označil stred doštičky, vyvŕtal tam dieru, nalepil ciferník presne do stredu podľa diery, priskrutkoval pomocou skrutky a matice ručičky, prilepil podstavček a nakoniec po sebe upratali pracovné prostredie.

Čítať celý článok

Žabky vytvárali mapu Slovenska

V našej škôlke sa naozaj nenudíme. Aj naši najmenší kamaráti v žabkovej triede sú veľmi šikovní a snaživí a všeličo ich zaujíma, napríklad to, ako trávia zimu vtáčiky. A tak sme si to skúsili spoločne „vyrobiť“.

Čítať celý článok

Tešíme sa z úspechov v olympiáde v anglickom jazyku

Rozhovor s Ninou Belákovou

1. miesto v okresnom kole a 1. miesto v krajskom kole kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka)

Ninka, o čom boli úlohy na krajskom kole?
Pamätám si len dve, jedna bola o pravidlách, keď je pandemická situácia – covid, a druhá bola nahrávka na počúvanie o múzeu umenia. Prvá gramatická úloha bola o spevákovi.

Čítať celý článok

Konferencia MarMUN 2022

Počas troch dní (4.-7.2.2022) sa na našom gymnáziu konala online študentská konferencia MarMUN 2022, ktorej účastníci simulovali rokovanie Organizácie spojených národov. Konferencie sa zúčastnilo 70 študentov zo 16 krajín sveta (USA, Brazília, Španielsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Maroko, Somálsko, Turecko, Uzbekistan, Pakistan, India, Bangladéš, Nepál, Singapur a Filipíny).

Čítať celý článok