Finále súťaže Duchovná pieseň

Po trojročnej online súťaži sa opäť v Aule Biblickej školy v Martine uskutočnil ďalší ročník súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Zišli sa tu deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode korepetítorov, pedagógov a rodičov už na deviatom ročníku súťaže. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa našej školy.

Čítať celý článok

INOŠKOLA

Ako sa dá vzdelávať pútavo, účelne, ako rozvíjať u detí zručnosti potrebné pre 21.storočie? V rámci projektu Inoškola sa týmito otázkami zaoberali učitelia na konferencii,

Čítať celý článok

Anglická SuperStar

Už dávnejšie som plánoval, že by bolo dobré spraviť súťaž, kde by žiaci mohli ukázať svoj talent. V zahraničí často nájdete karaoke kluby, kde sa chodia aj dospeláci zabaviť a spievať pred publikom karaoke verziu nejakej piesne.

Čítať celý článok

Rozhovor s absolventom Jakubom Vojtom

Jakub, bude to už päť rokov odvtedy ako si zmaturoval ako jeden z prvých študentov u nás na gymnáziu. Prečo si sa rozhodol študovať práve na EGMT? Na čo rád spomínaš?
Rozhodnutie študovať, resp. pokračovať po Evanjelickej základnej škole aj ďalej na Evanjelickom gymnáziu v Martine, je určite spojené s predošlou spokojnosťou.

Čítať celý článok