Bez hluku to nejde

Spomínam si, keď sme sa pred pár rokmi sťahovali do novej budovy. Kým na jednom poschodí už prebiehalo vyučovanie, druhé sa intenzívne rekonštruovalo. Bolo bežnou praxou, že uprostred výkladu na hodine nás prehlušil hluk zbíjačky či kladiva šíriaci sa naprieč poschodiami. Ak chcete stavať, bez hluku to nejde.

A bez hluku to nejde ani keď chceme mať študentský hudobný doprovod na všetkých školských bohoslužobných aktivitách, výchovných koncertoch, oslavách Dňa detí, školských plesoch, karnevaloch, reprezentácie školy na Kultúrnej scéne či benefičných vystúpeniach.

Čítať celý článok

Cena Absynt

Veľmi radi sme sa zapojili do projektu, ktorý organizuje Bilingválne gymnázium Žilina spolu s vydavateľstvom Absynt a kníhkupectvom Artforum.

Čítať celý článok

MarMun 2020 – Tlačová správa

V dňoch 24. – 25.1.2020 sa konala modelová konferencia OSN v Martine u nás na Evanjelickej spojenej škole. Konferencie sa zúčastnilo vyše 95 študentov zo Slovenska či neďalekého Maďarska. Slávnostné otvorenie konferencie prebiehalo na mestskom úrade, kde sme boli poctení účasťou primátora mesta Martin, Prof. Jána Danka či tajomníka OSN, Mgr. Lukáša Parízeka.

Čítať celý článok

Pracovná cesta v USA

V januári 2020 som mal možnosť spolu s kolegom Bohdanom Hroboňom absolvovať služobnú cestu do USA, ktorej cieľom bolo povzbudiť partnerov na americkej strane k ďalšej spolupráci, urobiť odpočet toho, čo sa od našej poslednej návštevy v septembri v našej škole udialo, a naplánovať aktivity na nasledujúce obdobie.

Čítať celý článok

Keď je zábava pomocou

Naša škola rada pomáha; no a v januári sme mali s hudobnou skupinou SURPRISE (učiteľ Tomáš Gulán, študenti Soňa Kmeťová a Viliam Kováč) dve príležitosti potešiť našou hudobnou produkciou a zároveň pomôcť dobrej veci. V sobotu 18.1. sme „plesali“ s o.z. SPOSA-Turiec (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) a v piatok 31.1. sme benefične predskakovali Zuzku Smatanovú s kapelou na plese pod záštitou o.z. Matka a dieťa Turca. Ďakujeme Evanjelickej spojenej škole za technickú podporu a študentom za pomoc pri organizácii. Výťažok benefičných plesov a tomboly organizátori využijú na charitatívne projekty, ktorým obidve občianske združenia pomáhajú.

Adam Ulbricht – Príhovor MARMUN

Dear Mayor, Honorable secretariat, distinguished guests, the most outstanding delegates, dear friends,

During Christmas 2018, we had a visit from my parent’s friends at home. As they were about to leave my mum decided to pack them a part of the cake she had baked. These three slices of the cake she packed in a plastic single-use container, then she wrapped the containerin the foil, this foiled dose packed into a small plastic sack and at the top of that she put it into a bigger bag. I said nothing. After the visitors left, my mum saw I seemed a bit odd. As she asked what’s wrong, I answered with a question.

Čítať celý článok

James Baxter – Úvodná reč MARMUNu

Dear Mayor, Honorable secretariat, distinguished guests, the most outstanding delegates, dear friends,

I am a graduate of English Language and Literature, and now I am an English teacher. For the past 15 years or so, I have been in love with Model UN conferences. So I would like to somehow combine these aspects and talk about a book.

Čítať celý článok

Ako vznikol MarMUN v Martine

Myšlienku MUNu v Martine som mal na mysli už dlhší čas. Naša škola sa pravidelne zúčastňovala a stále zúčastňuje MUNov na Slovensku i v zahraničí, len v Turci nikdy nič také nebolo. Po mojom prvom MUNe v Bratislave som začal zisťovať možnosti, ale tento pokus mi nevyšiel. Impulz prišiel, keď sa Simona Valkovská vrátila zo ZaMUNu s ocenením najlepší delegát. Asi o týždeň som išiel za ňou a moju myšlienku jej povedal. Simona sa nadchla a v zápätí sme už boli na organizáciu dvaja. Pár dní sme len plánovali, čo by ako mohlo byť, koho by sme oslovili a za kým pôjdeme. Naša cesta začala rozhovorom s naším anglickým lektorom Jamesom Baxterom. James nás podporil a poslal za pánom riaditeľom.

Čítať celý článok

Gymnazisti, škôlkari a Perinbaba

Čo vznikne spojením malých a veľkých, spojením gymnazistov a škôlkarov? No predsa vianočný program s nikdy nestarnúcou tematikou Perinbaby, ktorá spolu s Jakubkom zasypáva svet nielen snehom, ale aj láskou.

Čítať celý článok

Vianočný večierok

Dňa 10.12.2019 sa v budove EGMT uskutočnil Vianočný večierok. Večierok bol určený pre rodičov. Organizovali ho druháci spolu s prvákmi v ich ZMAK (základy manažérskych a komunikačných schopností) skupinách.

Čítať celý článok