Rodinné služby Božie – Prečo som evanjelik-luterán?

CZ ECAV Martin, 12.1.2020
Kázňový text: Izaiáš 43,1-6
1 Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! 2 Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, 3 lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Výkupné dal som za teba, 4 pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. 5 Neboj sa, lebo ja som s tebou!
V evanjelickej cirkvi aktívne pôsobím už 25 rokov. Rád by som sa dnes s vami podelil o dôvody, prečo som (napriek tomu) ešte stále hrdým evanjelikom-luteránom.

Čítať celý článok

Atraktívna podpora ďalšieho vzdelávanie žiakov

Vážení rodičia!

Naša škola získala pre učiteľov, žiakov a ich rodičov prístup do aplikácie
SmartBooks. Táto aplikácia umožňuje:

  • vašim deťom precvičovať si učivo takmer zo všetkých predmetov,
  • učiteľom zadávať domáce úlohy, ktoré žiaci vypracujú priamo v
    aplikácii,
  • rodičom rýchlu kontrolu, ako vaše dieťa pracuje, čo mu ide a s čím
    má problémy.

Čítať celý článok

Adam Ulbricht – Príhovor MARMUN

Dear Mayor, Honorable secretariat, distinguished guests, the most outstanding delegates, dear friends,

During Christmas 2018, we had a visit from my parent’s friends at home. As they were about to leave my mum decided to pack them a part of the cake she had baked. These three slices of the cake she packed in a plastic single-use container, then she wrapped the containerin the foil, this foiled dose packed into a small plastic sack and at the top of that she put it into a bigger bag. I said nothing. After the visitors left, my mum saw I seemed a bit odd. As she asked what’s wrong, I answered with a question.

Čítať celý článok

James Baxter – Úvodná reč MARMUNu

Dear Mayor, Honorable secretariat, distinguished guests, the most outstanding delegates, dear friends,

I am a graduate of English Language and Literature, and now I am an English teacher. For the past 15 years or so, I have been in love with Model UN conferences. So I would like to somehow combine these aspects and talk about a book.

Čítať celý článok

Ako vznikol MarMUN v Martine

Myšlienku MUNu v Martine som mal na mysli už dlhší čas. Naša škola sa pravidelne zúčastňovala a stále zúčastňuje MUNov na Slovensku i v zahraničí, len v Turci nikdy nič také nebolo. Po mojom prvom MUNe v Bratislave som začal zisťovať možnosti, ale tento pokus mi nevyšiel. Impulz prišiel, keď sa Simona Valkovská vrátila zo ZaMUNu s ocenením najlepší delegát. Asi o týždeň som išiel za ňou a moju myšlienku jej povedal. Simona sa nadchla a v zápätí sme už boli na organizáciu dvaja. Pár dní sme len plánovali, čo by ako mohlo byť, koho by sme oslovili a za kým pôjdeme. Naša cesta začala rozhovorom s naším anglickým lektorom Jamesom Baxterom. James nás podporil a poslal za pánom riaditeľom.

Čítať celý článok

Novoročné predsavzatia a dôležité ciele

Aby ste sa mohli dostať do prvého ročníka prestížnej americkej vojenskej akadémie West Point, museli by ste mať na strednej škole samé jednotky na vysvedčení, vyplniť prihlášku dva roky vopred, mať odporúčanie od známej osobnosti, či splniť náročné kritériá na fyzickú zdatnosť. Prijať môžu iba 1200 uchádzačov zo všetkých 14 000 prihlásených. Iba každý piaty z prijatých aj reálne dokončí školu, pričom väčšina opúšťa školu po prvom semestri. Ako je možné, že tí, ktorí prešli takýmto tvrdým dvojročným výberom, nakoniec aj tak neuspeli? Vedci, ktorí na škole urobili výskum, zistili, že neboli dostatočne húževnatí.

Čítať celý článok

Škola ako priestor pre rast

V roku 2002, rok pred plánovaným začiatkom našej školy, som bol v USA. Bola to príležitosť navštíviť rôzne školy, kde som získal mnohé podnety a inšpirácie.

Veľké prekvapenie ma čakalo v jednej štátnej škole, kde som mal možnosť nielen pozorovať, ako sa žiaci učia, ale mohol som sa s nimi aj porozprávať. Pamätám sa, ako ma zaskočil otázkou jeden šiestak, keď sa ma spýtal – ako nám môžu pomôcť. Tá otázka nasledovala po predstavení plánov našej školy a porozprával som im o tom, s čím zápasíme. Vtedy mi to nejako docvaklo – táto škola, ale aj komunita ľudí okolo tej školy, je úplne inak nastavená – oni myslia na iných. Keď som sa neskôr rozprával s riaditeľom školy, povedal mi, že sa dobrovoľníctvu a preberaniu zodpovednosti – keď sa snažia pomáhať iným, systematicky venujú viac ako desať rokov. Dal som si záväzok, že ak sa nám predsalen podarí otvoriť školu, tak by som rád zažil, že rovnako budeme mať v našej škole žiakov, ktorým nebude svet okolo seba ľahostajný. Vedel som, že to nebude vôbec jednoduché v slovenských podmienkach transformujúcej sa ekonomiky, kde mnohí boli viac citliví na svoje potreby ako na potreby iných.

Čítať celý článok

Natália Kacianová

Natália Kacianová je evanjelická farárka na pozícii školskej spirituálky v Biblickej škole s náplňou práce pre EMŠ a 1. stupeň. Má rada život, svoju rodinu, starých priateľov, dobré knihy, rozkvitnutú záhradu, cestovanie a spoznávanie nových miest a ľudí a nadovšetko ľúbi svojho manžela.

Čítať celý článok

Decembrový výlet do Viedne

Ráno 11.12. sme my, žiaci 7.A, 9.C a zopár žiakov ôsmeho ročníka, odišli autobusom na dlhú cestu do Viedne. Okolo 10:00 sme dorazili pred Historické múzeum, v ktorom sa nachádzali expozície o 1. a 2. svetovej vojne plné zaujímavých artefaktov. Napríklad auto, v ktorom bol spáchaný atentát na Františka Ferdinanda, následníka trónu v Rakúsku-Uhorsku.

Čítať celý článok