Projekt „Čítame radi“

„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“ Jacqueline Kennedy

Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka,

Čítať celý článok

Marec – mesiac knihy – Knižné mole

Na našej základnej škole sme mesiac marec odštartovali súťažnými aktivitami zo sveta kníh. Štvrtáci strávili čas s bytosťami z rôznych príbehov. Pri prvej disciplíne mali žiaci možnosť ukázať svoju tvorivosť skladaním básne s Alicou z krajiny zázrakov, odtiaľ prešli k Pipi dlhej pančuche, kde sa najprv trošku rozhýbali a následne sa zahrali na detektívov a hľadali skrytý odkaz v knihe.

Čítať celý článok

Čestnosť v prvom rade

Pojem Akademická čestnosť, väčšinou v slovníkoch uvedený skôr v negatívnom význame pod pojmom akademická nečestnosť, je zadefinovaný ako akademický podvod. Presnejšie je to čin spáchaný v akademickom prostredí sfalšovaním výsledkov vedeckého výskumu, selektívnym výberom vstupných dát, prípadne manipulatívnym spracovaním dát tak, aby výsledok zabezpečil dotyčnému osobný prospech.

Čítať celý článok

Boh nefunguje

Názov knihy Boh nefunguje ma prekvapil práve preto, že bol v ponuke kresťanskej literatúry. Konštatovanie „Boh nefunguje“ pokračovalo podnadpisom „a preto v Neho verím“. Autor Thomas Frings vysvetľuje, že Boh, v ktorého verí, nie je automat na nápoje alebo sladkosti. Ľudia majú kvôli podobným očakávaniam často o Bohu a Jeho aktívnom pôsobení v tomto svete pochybnosti. V čase celosvetovej pandémie sa o automatické Božie fungovanie pokúšajú viacerí. Našou spoločnosťou len pred pár dňami zarezonovalo vyjadrenie jedného z členov vlády, že rovnako ako pred pár storočiami pomohli v boji s morom spoločné modlitby a morové stĺpy, pomôžu aj nám dnes otvorené kostoly a modlitby. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Zväčša negatívne. A to aj zo strany kresťanov. Nie kvôli modlitbám. Ani kvôli kresťanom v kostoloch. Kvôli času, spôsobu a dúfam, že nevedomej snahe urobiť z Boha automat.

Čítať celý článok

Úvodník

Príslovie „Zíde z očí, zíde z mysle“ varuje, že ak je vzťah založený predovšetkým na osobnom kontakte, tak odlúčením zanikne. Nadácia kresťanského vzdelávania takto budovala vzťahy s partnermi Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy – cez desiatky spoločných projektov, stovky domácich a zahraničných návštev, tisícky osobných rozhovorov. Potom prišiel Covid a túto našu štvrťstoročie fungujúcu fundraisingovú stratégiu znemožnil. Viac ako vírusu som sa začal obávať onoho príslovečného „Zíde z očí, zíde z mysle.“

Čítať celý článok