Október – Mesiac úcty k starším

Detstvo strávené za účasti starých rodičov je pre každé dieťa veľkým požehnaním a spomienky naň zostávajú v človeku po celý život. Aj naše deti si uvedomujú, akým šťastím sú pre nich starí rodičia a chceli im to vyjadriť malým darčekom, ktoré deti pod vedením pani učiteliek pre svojich dedkov a babičky vytvorili. Najstaršie žirafky využili náš technický kútik a vlastnoručne pre nich vyrobili takéto krásne lopáriky. Všetkým starým rodičom želáme veľa zdravia, síl a energie do ďalších rokov.

Beseda s pracovníčkou RÚVZ

11. októbra nás navštívila pani Lojková z RÚVZ v Martine a menším detičkám z 1. a 2. triedy rozprávala o tom, ako sa majú starať o svoje zúbky a tým starším z 3. a 4. triedy zas o potravinovej pyramíde a o tom, ako sa máme stravovať, aby naše telo správne fungovalo.

Krúžková činnosť

V októbri sa v EMŠ naplno rozbehla krúžková činnosť, takže popri krúžku náboženstva, angličtiny a tanečnom krúžku nám pribudol ešte krúžok hudobný a futbalový. Aj tieto sa tešia veľkej obľube detí.

Študijná návšteva v holandských školách

Koncom septembra 2022 som mal možnosť navštíviť niekoľko cirkevných škôl v holandskom Alphene, ktoré sú združené v spoločnej organizácii Scope. Túto študijnú návštevu som mohol absolvovať na pozvanie organizácie International Association for Christian Education, ktorej súčasťou sú aj našej evanjelické školy na Slovensku.

Čítať celý článok

Turčianska žiacka liga

V dňoch 6. a 13. októbra sa žiaci 2. stupňa a gymnázia zúčastnili prvých dvoch kôl 42. ročníka Turčianskej žiackej ligy, ktoré boli zároveň Majstrovstvami okresu Martin.

Čítať celý článok

Cestovanie

Po období Covidu sa znovu otvorili možnosti cestovania. Ja som mal tento rok možnosť navštíviť dve zaujímavé miesta, jedno v Prahe, druhé v Holandsku a obe súviseli so školami.

Čítať celý článok