Príhovor riaditeľa školy na začiatku školského roka

Milí rodičia, kolegovia, študenti, žiaci a deti, zvlášť noví žiaci a prváci,

Som rád, že Vás znovu vidím po prázdninách, verím, že ste si oddýchli, ale že ste robili aj niečo výnimočné, vzrušujúce a dobrodružné. Môj syn, keď sa vrátil z tábora, mi pripomenul, aké to bolo vzrušujúce, keď sme chodili do táborov.

Čítať celý článok

Predstavujeme: Zuzana Račeková

Zuzana Račeková pôsobí na našej škole od úplného začiatku. Aktuálne pôsobí na škole ako zástupkyňa a učiteľka na 1. stupni. Rada robí zmysluplné veci a rada učí. Teší ju, keď majú deti aj učitelia úsmev na tvári, a rada pomáha.

Zuzka, vedela by si opísať tvoj vzťah k našej škole? Ak by si ho mala prirovnať napríklad k nejakému stromu, kvetu, ovociu alebo inému predmetu, čo by to bolo a prečo?
Vybrala som si srdce. Nepreženiem, keď poviem, že škola je moja, ako sa hovorí srdcovka. Je symbolom lásky, túžby, života… vydáva veľkú silu a dáva energiu. Taký je môj vzťah a tak vnímam aj našu školu.

Čítať celý článok

Predstavujeme: Rachel Lulich

Na škole od septembra pôsobí naša nová americká lektorka, Rachel Lulich. Učí na gymnáziu v maturitnom ročníku konverzačnú angličtinu a tretiakov gymnazistov „speaking, writing“ a literatúru.

Rachel, odkiaľ pochádzaš?
Pôvodom som zo štátu Indiana. Vyrastala som v štátoch Oregon a Washington. Mám dvoch starších bratov. Ako stredoškoláčka som bola na výmennom pobyte v Nemecku, kde som sa dostala k aktívnej kresťanskej viere.

Čítať celý článok

Predstavujeme: Zuzka Kubíková

Zuzka Kubíková ako prvá z našej školy dosiahla ocenenie Strieborná úroveň v Medzinárodnej cene vojvodu z Edimburghu (DofE).

Zuzka, aký je tvoj naj zážitok z programu DofE?

Skrze DofE program som spoznala nových ľudí a začala robiť veci, ktoré by som pravdepodobne sama od seba nezačala, no najlepším zážitkom sú pre mňa isto expedície. Aj keď v takmer každý moment expedície, keď kráčate do nekonečného kopca v extrémnych horúčavách alebo absolútnom lejaku, chcete všetko zabaliť a ísť domov na gauč, tak spomienky na túto časť programu sú tie najlepšie.

Čítať celý článok

Prezentácia projektu The Žurnál

Okrem kvalitného bilingválneho vzdelania nám záleží na tom, aby naši žiaci dostali priestor zamýšľať sa počas štúdia nad svojím osobným rastom a profesionálnou profiláciou. Preto sme pre nich pripravili možnosť zakúpiť si TheŽurnál – osobný denník alebo diár, v ktorom si okrem bežných školských a mimoškolských aktivít zaznamenávajú svoje krátkodobé aj dlhodobé ciele a túžby,…

Čítať celý článok

“Misia na Níle” – Beseda s misionárkou

Naša škola je cirkevnou školou a neodmysliteľnou súčasťou cirkvi je aj misia-šírenie dobrej zvesti evanjelia do celého sveta. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nás na pozvanie duchovnej správkyne školy Jany Bosákovej prišla navštíviť misionárka Karolíne Fuste.

Čítať celý článok

Týždeň dopravnej výchovy plný zábavy

Žmurkajúci semafór, to je názov tematického týždňa o dopravnej výchove, ktorý práve prebieha v našej škôlke. Pani učiteľky si pre detičky pripravili rôzne úlohy, súťaže a aktivity ohľadom dopravných značiek, dopravných prostriedkov, správania na cestnej premávke. Najobľúbenejšou aktivitou bol beh s fúrikom, do ktorého si naložili loptičky a bežali s ním ako o preteky snažiac sa popri tom rešpektovať prenosné dopravné značenie.  🙂

Nové logo Evanjelickej spojenej školy v Martine

Logo Evanjelickej spojenej školy v Martine nesie svojím vypracovaním tri základné informácie:

Symbol kríža odkazuje na kresťanské hodnoty, na ktorých je škola postavená.

Symbol troch stupňov štúdia, ktoré škola ponúka – 3 farebné prvky predstavujú predškolské, základné a stredoškolské všeobecné vzdelanie.

Symbol ryby, ktorý vytvára kríž spolu s tromi stupňami štúdia, predstavuje najstarší symbol kresťanov.

Dynamický štýl loga a jeho farebnosť boli zvolené tak, aby pri prvom kontakte s logom bolo jasné, že obsahuje kresťanskú symboliku a zároveň, aby v ňom bola zachytená dynamika rastu. Symbolika troch stupňov štúdia a ryby je v akomsi druhom rade a necháva sa objavovať pri bližšom pohľade na logo.
Logo je vo svojom základnom tvare spojené s názvom školy, resp. názvami jednotlivých stupňov vzdelávania, v anglickej podobe len so všeobecným názvom spojenej školy.

Úvodník – SEPTEMBER

Milí rodičia, žiaci a priatelia,

mesiac september býva v škole veľmi hektický. Keď si robím reflexiu toho, čo všetkom sme urobili a čo všetko moji kolegovia a kolegyne za mesiac stihli a zorganizovali, som na nich veľmi hrdý. Nie o všetkom sa dá napísať, ako napr. o množstve administratívy, ktorá je spojená so začiatkom školského roka, tá je na úrovni plaču a škrípania zubov. Ale o mnohých veciach vieme a chceme napísať. Chceme hovoriť o tom, čo je podstatné, prečo tu ako škola sme a to o: výchove, vzdelávaní, formovaní a inováciách. Preto sme sa rozhodli, že Vás budeme informovať v oveľa väčšej miere a predovšetkým pravidelne prostredníctvom týchto ESSMT NEWS.

Čítať celý článok

Každý klame

Je aktuálny bestseller amerického dátového analytika pracujúceho pre Google Setha Stephensa-Davidowitza, ktorý sa zaoberal už počas svojho pôsobenia na Harvarde témami big data a strojového učenia.

Čítať celý článok