Biblická Olympiáda

Dňa 31.3.2023 sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastniť sa mali možnosť všetci žiaci od tretieho ročníka na základnej škole až po piaty ročník na gymnáziu. Prihlásilo sa spolu tridsať žiakov. Žiaci písali test online v počítačovej učebni pod dozorom pani učiteliek náboženstva Miladky Sopoligovej a Natálky Kacianovej.

Žiakom ďakujeme za ich účasť a usilovnú prípravu, taktiež učiteľom, ktorí ich na olympiádu pripravovali.

 

Rozhovor s Tiborom Hujdičom

Marec mesiac knihy priniesol na našu školu aj vzácnu návštevu v podobe Tibora Hujdiča, ktorý je zanieteným propagátorom čítania detí a deťom. Poznáte ho ako Pána Mrkvičku, ktorý chodí po školách a zapaľuje v deťoch vášeň pre dobré knihy.

Čítať celý článok

Dnes sa číta tu!

Marec – mesiac knihy, vieme tento mesiac vysloviť bez tohto jeho prívlastku? Žiakom gymnázia sme takú šancu ani nedali. Počas tohto mesiaca u nás prebiehalo čítanie v konkrétnych triedach – každý deň počas veľkej prestávky sa čítalo v jednej triede.

Čítať celý článok

Úspechy na Vajanského Martine

28.3.2023 sa žiaci zúčastnili recitačnej súťaže Vajanského Martin v Turčianskej knižnici. Žiačky druhého stupňa zo 6.A sa umiestnili na druhom a treťom mieste a zároveň tak postúpili do ďalšieho, krajského kola.

Agátka Talapková skončila na 2. mieste,

Tamarka Lisá na 3. mieste.

K skvelým úspechom našim študentkám srdečne gratulujeme!

 

Deň učiteľov škôl Východného dištriktu ECAV

Zriaďovateľ našej školy, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, organizuje každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov stretnutie pedagógov evanjelických škôl pôsobiacich na území dištriktu. Teší nás, že medzi tohtoročnými ocenenými pedagógmi boli dve pani učiteľky z našej školy.

Čítať celý článok

Návšteva ministra školstva

Poverený minister školstva Ján Horecký v utorok (14. marca 2023) na pôde našej školy oznámil, že sa od septembra 2023 na Slovensku otvára ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU).

Čítať celý článok

Literárne múzeum

Počas marca – mesiaca kníh sa na našej základnej škole podarilo zorganizovať niekoľko zaujímavých aktivít. Na jednu z nich sme sa s ôsmakmi vybrali do Literárneho múzea SNK.

Čítať celý článok

Paleoart

Žiaci 5. A sa 14. marca počas hodiny HVAJ boli pozrieť v Múzeu Andreja Kmeťa na výstave Paleoart – za tajomným jaskynným umením v praveku.

Videli repliky umeleckých výjavov spred 40-tisíc rokov – obrazy grafického dizajnéra, maliara, akademického architekta Róberta (Viktora) Němečeka, ktoré zachytávajú rôzne situácie z pradávnych čias. Zaujali ich aj nálezy zubov, kostí, nástrojov.

Prepojili sme vedomosti z dejepisu, Hvaj a výtvarnej výchovy.

J. Merchant