EKO aktivity na 1. stupni – staršie žiačky učili mladších

Počas posledných májových týždňov sa tri členky nášho školského eko-tímu – Vanessa Smreková VII.B, Tereza Dundeková I.BG a Veronika Uhrínová I. BG pod vedením pani učiteľky Konečnej odvážili vyskúšať si svoje pedagogické zručnosti na prvom stupni EZŠ. V rámci šírenia povedomia o problematike elektroodpadu sme sa dostali do štyroch tried, kde sme deťom objasnili základné informácie o recyklácii a elektroodpade.

Čítať celý článok

Spevácka súťaž “O zlatú guľôčku”…

… prebiehala tento rok online formou. Za štvrtákov vystupovala Noemka Adamovičová.
Žiaci ešte neboli ocenení, ale jedno z popredných miest by si isto zaslúžila.

Úspech v olympiáde z francúzskeho jazyka

Dňa 7. júna sa konalo celoštátne kolo olympiády z francúzskeho jazyka, ktorá oslavuje tento rok jubilejný 30. ročník. Naša žiačka z triedy 7.B Nina Štaffenová súťažila online v kategórii určenej pre mladších frankofónnych žiakov.

Čítať celý článok

Maskot pre Múzeum Andreja Kmeťa

Na výtvarnej výchove sme sa zapojili do zaujímavej súťaže. Prírodovedné Múzeum Andreja Kmeťa v Martine hľadalo maskota a v súvislosti s hľadaním ponúklo súťaž o lákavé ceny, napríklad voľný vstup do všetkých zložiek Slovenského národného múzea v Martine pre celú rodinu na rok 2021 alebo minerály a iné propagačné materiály zo SNM.

Čítať celý článok

Technika v praxi

Aj vďaka Vašej priazni a podpore už môžu žiaci základnej školy absolvovať výučbu techniky v priestoroch novovybudovanej a moderne vybavenej dielne, ktorá sa nachádza v priestoroch hlavnej budovy našej školy. Rekonštrukciu nových tried a špecializovaných učební môžete podporiť prostredníctvom Nadácie kresťanského vzdelávania.

Čítať celý článok

Biblická olympiáda

Aj v tomto školskom roku sa konala tradičná súťaž Biblická olympiáda, kde sme si prvýkrát vyskúšali online formát. Tentokrát boli jej obsahom príbehy patriarchov zo Starej zmluvy a podobenstvá z Novej zmluvy. Z našej školy sa prihlásilo 19 žiakov, ktorí v piatok 4. júna súťažili v 4 vekových kategóriách. Najlepšie z prvej kategórie sa umiestnila Paulína Gergišáková zo 4.B. V druhej kategórii zaznamenala bronzové medailové umiestnenie Timea Paulíková zo 6.A. Tretiu kategóriu sa podarilo vyhrať Viktórii Perglovej zo 7.B, čím dokázala, že medzi siedmakmi, ôsmakmi a deviatakmi z celého Slovenska je v znalosti Biblie najlepšia. V štvrtej kategórii bola v rámci našej školy najúspešnejšia Alexandra Rusnáková z 3.AG, ktorá obsadila 6. miesto.

Víťazom blahoželáme a veríme, že čas strávený štúdiom Božieho slova obohatil každého súťažiaceho.

Jana Bosáková

Na konci cesty v náručí Otca

„Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca, a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prijmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy; potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa.  Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť.“

Čítať celý článok

Kam autobus nechodí, zvezieme sa vlakom alebo na výlete za Dedom Lesoňom – 7. časť

Ak ste nečítali predchádzajúce časti, nájdete ich tu: 1. časť :: 2. časť :: 3. časť :: 4. časť  ::  5. časť  ::  6. časť

 

Autobusové linky

Zároveň so štandardným prostredím Autobus sa žiaci od prvého ročníka zoznamujú s autobusovými linkami. Tie vedú postupne k uchopeniu pojmu GRAF, pričom zastávky predstavujú uzly takého grafu a cesty medzi nimi hrany grafov. Teória grafov je však pre naše deti ešte hudbou budúcnosti. Napriek tomu je vynikajúce postupne si budovať základy jednoduchou hrou. Pamätáte si, keď ste si ako deti dávali hádanky a kreslili ste obrázky „jedným ťahom“? V jednotlivých úlohách sa pritom postupne objavujú aj otázky deliteľnosti, kombinatorické situácie a podobne.

Čítať celý článok