Môj učiteľ

Na stretnutí “inovatívnej skupiny” nám dal pán riaditeľ zadanie, aby sme si spomenuli na obdobie, keď sme boli my študentmi, a aby sme sa zamysleli, ktorí z našich učiteľov boli efektívni, či neefektívni, a čo ich takými robilo. Nazdávam sa, že to je zmysluplná úloha. Neverím, že dnes existuje učiteľ, ktorý by nebol inšpirovaný niektorým zo svojich učiteľov. No zároveň pochybujem, že sa často zamýšľame nad tým, čo našich študentov odrádza od učenia sa, alebo čo im dáva motiváciu učiť sa lepšie. Taktiež neviem, či je správne, aby mal žiak niektorého učiteľa ako svoj model, no dáva nám to príležitosť zamyslieť sa detailnejšie nad tým, ako nás tí najlepší učitelia inšpirovali, povzbudili, či motivovali.

Čítať celý článok

Spätná väzba učiteľov a rodičov na dištančné vzdelávanie (prvé dva týždne)

Keďže sme boli nútení okamžite prejsť na dištančné vzdelávanie, požiadali sme našich učiteľov o zdieľanie ich skúseností počas prvých týždňov tohto „pedagogického experimentu“.

Uvedomujeme si, že sme na túto situáciu, nielen ako škola, ale ako celá naša spoločnosť, neboli dostatočne pripravení. Aj preto patrí naša prvoradá vďaka kolegom z IKT podpory za rýchle sprístupnenie dostupných spôsobov e-vzdelávania.

Spolu sa učíme nové metódy, testujeme, skúšame a veríme, že sa nám aj takto s obmedzením podarí pokračovať v čo najkvalitnejšom vzdelávaní našich študentov.

V dotazníku sme sa učiteľov pýtali na ich pozitívne aj negatívne skúsenosti, zo všetkých vyberáme tie najpodnetnejšie. Berte to tak, že mnohé z nedorozumení sa medzičasom vyriešili.

Čítať celý článok

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik 7. ročníka na Kubínskej holi máme úspešne za sebou. Vyskúšali sme si všetky druhy počasia od teplého slniečka cez studený dážď až po husté sneženie. Posledný deň žiaci absolvovali preteky, ktoré výborne zvládli a ukázali v nich, ako sa za týždeň na lyžiach a snowboarde polepšili.

Čítať celý článok

Vydarené karnevaly

Natália Kacianová: “Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým zainteresovaným na tohtoročných školských karnevaloch. Špeciálne poďakovanie patrí našej pani Kucbelovej, školskej kapele, pani učiteľke Magurskej, deviatakom a všetkým kolegom, kolegyniam a deťom za veselý karneval.”

Čítať celý článok

Domáce kolo matematickej olympiády

V školskom roku 2019/2020 sa rieši už 69. ročník matematickej olympiády. V decembri 2019 bolo zatiaľ ukončené jej domáce kolo žiakov 5. a 9.ročníka. Sme radi, že s neľahkými úlohami si poradili naši piataci.

Medzi úspešných riešiteľov domáceho kola patrili: Lívia Holešová, Kristína Bíziková, Sára Tarčáková, Sofia Lara Banášová, Matej Kušnierik, Miroslav Adamčík a Maxime Guillaume Delton.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré bude 29. januára 2020

Renáta Hrkútová

Školské kolo matematickej pytagoriády – výsledky

V dňoch 10. a 11. decembra 2019 naši žiaci 3. – 8. ročníka riešili matematickú pytagoriádu. V tomto roku sa konal už jej 41.ročník a sme radi, že mnohí žiaci v nej boli úspešní a budú nás reprezentovať na okresnom kole, ktoré bude 24. a 25. marca 2020.

Za jednotlivé ročníky boli za školské kolo ocenení:
Kategória P3:
1. miesto: Jakub Branický
2. miesto: Paulína Gergišáková
3. miesto: Zuzana Karin Kapalová

Kategória P4:
1. miesto: Alex Adamov
2. miesto: Matúš Papuščák
3. miesto: Michal Hošala

Kategória P5:
1. miesto: Timea Paulíková
2. miesto: Rebeka Lisá, Katarína Kunová
3. miesto: Liliana Eva Adamovičová

Kategória P6:
1.miesto: Adam Bella, Michal Balko
2. miesto: Adrián Balko
3. miesto: Ondrej Gulán

Kategória P8:
1. miesto: Sofia Kamenská

Olympiáda v anglickom jazyku

Gratulujeme našim študentom Jakubovi Malému a Alici Lepetovej, ktorí pod vedením pána učiteľa Ľuboša Froľa dosiahli pekné úspechy na okresnom kole anglickej olympiády.

Jakub Malý obsadil 3. miesto v kategórii starší žiaci
Alica Lepetová obsadila 10. miesto v kategórii mladší žiaci.

Šaliansky Maťko 

Gratulujeme našim šikovným žiakom, ktorí pod vedením pani učiteľky Adriany Malej uspeli na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

Laura Jesenská z 3. B obsadila 1. miesto
Hugo Majdiš zo 4. A  získal výborné 1. miesto.

 

Spoločné tvorivé dielne v školskom klube

Naši gymnazisti navštívili koncom januára školský klub detí. Spoločne s pani vychovávateľkami si pre deti pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých vyrábali pohľadnice pre rodičov ku sviatku sv. Valentína. Žiakom 2.A sa aktivita veľmi páčila a vyrobili hneď niekoľko pohľadníc. Ďakujeme za možnosť spolupráce so staršími žiakmi. Deti si užili svojich spolužiakov z vyšších ročníkov a z vytvorených pohľadníc mali veľkú radosť. 

Mgr. Andrea Kotercová