Čo čítame?

Uverejňujeme pre vás zopár čitateľských postrehov. Ak neviete, čo by vás mohlo zaujať a hľadáte knihu, o ktorej vám niekto prezradí zopár slov, tak odpoveď možno nájdete v nasledujúcich riadkoch. Dnes vám prinášame postrehy z III.AG.

Čítať celý článok

Rūta Šepetys a jej knihy ako zrkadlo do histórie (recenzie)

Je len málo autorov, ktorí dokážu na čitateľa skrz stránky preniesť farby rozličných kultúr, a tak mrazivé závany často krutej histórie, ako práve Rūta Šepetys. Táto výnimočná autorka má na konte už štyri knihy, ktoré nám približujú životy a pocity tínedžerov, ktorí sa narodili o päťdesiat či sto rokov pred nami. Vo svojich knihách sa na svetové dejiny pozerá citlivým srdcom a pozornými očami slobodomyseľných mladých ľudí, ktorí sa v mnohom od tých dnešných nelíšia. Majú svoje ambície, svoje lásky, túžby. My dnes máme priestor a podporu na to, aby sme ich rozvíjali, avšak oni ich museli pochovať pod hrozbou vojny, či diktatúry. A napriek tomu, že jej knihy sú venované najmä nám, tínedžerom, na svoje si určite prídu aj starší čitatelia.

Čítať celý článok

Pomohli sme detským onkologickým pacientom

Sociálne projekty Evanjelickej spojenej školy sú vždy krásnou spoluprácou vedenia školy, zamestnancov, žiakov a rodičov. Na začiatku školského roka sa spoločne zvolí téma projektu a po celý rok všetci pracujú na naplnení cieľa. V školskom roku 2019/2020 si žiaci a rodičia vybrali tému pre svoj sociálny projekt s názvom Srdcom vidíš viac zameraný na pomoc detským onkologickým pacientom. Ešte na jeseň sa projekt začal napĺňať krásnym podujatím Míľa nádeje.

Čítať celý článok

Prvý on-line Deň otvorených dverí nášho gymnázia

Vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine sa vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav rozhodlo tohtoročný deň otvorených dverí bilingválneho gymnázia, tak ako väčšinu školských podujatí, presunúť do online priestoru. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Pre realizáciu dňa otvorených dverí nášho gymnázia sme si vybrali spôsob online prenosu na školskom YouTube kanáli, ktorý sa nám overil aj pri školských službách Božích.

Čítať celý článok

Fotografia ako reakcia na umelecké dielo

Stále pokračujeme v dištančnej výučbe, a tak hľadáme spôsoby ako napredovať v spoločnej tvorivej činnosti napriek obmedzeným technikám a možnostiam práce.

Zároveň sa so žiakmi ešte len spoznávame a prostredníctvom fotografie mám možnosť priradiť si k menám v Classroom-e aj tváre. So siedmakmi sme sa posledné týždne venovali kreatívnemu spracovaniu umeleckého diela. V prvej časti práce sme rozvíjali kritické myslenie a estetické nazeranie na dielo prostredníctvom rozborov, analýz a interpretácií vybraných diel. A v druhej časti práce prišla k slovu kreativita a vlastná fotografická reakcia na dielo a všetko to, čo si žiaci o diele zistili.

Čítať celý článok

Angličtina s Angličanmi z Anglicka

Počas dvoch týždňov od 8. do 19. februára môžu žiaci 2.stupňa stráviť video-hodinu spojenú s výučbou anglického jazyka a s témami zameranými na britskú kultúru a reálie.

Tento jazykový kurz organizujeme spolu s Norwich Study Centre, čo je jazyková škola v krásnom historickom meste na východe Anglicka. Naša škola spolupracuje s touto vzdelávacou inštitúciou a veríme, že v budúcnosti sa budeme môcť aj osobne dostať do tohto mesta, aby žiaci mohli nielen cez počítač, ale aj na vlastnej koži pocítiť krásu anglickej kultúry a tradícií. Viacej vám prezradíme v rozhovore so žiakmi, keď absolvujú celý kurz a budú môcť sami povedať, ako sa im to páčilo. Teraz vám prinášame aspoň časť zaujímavého rozhovoru s účastníkmi prvého ešte predvianočného kurzu.
Kurzu sa zúčastnili nielen naši žiaci, ale aj deti z Japonska, Talianska a Kazachstanu.

Čítať celý článok

Domáce kolo matematickej olympiády kategória Z5

Po prvýkrát si mohli vyskúšať riešiť matematickú olympiádu aj naši piataci. Ide o zložitejšie matematické úlohy, ktoré si vyžadujú čas i matematické znalosti. Byť úspešným riešiteľom znamenalo vyriešiť správne aspoň štyri úlohy zo šiestich. Tešíme sa, že viacerí žiaci sa zapojili a aj takýmto spôsobom sa snažia zlepšovať a posúvať sa vpred. Ďakujeme učiteľom a rodičom, ktorí ich v tom podporujú.

Čítať celý článok

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

​Aj v tomto školskom roku sme riešili na hodinách matematiky školské kolo Pytagoriády. Konal sa už o 42.ročník matematickej súťaže, v ktorej ide nielen o správne riešenia, ale aj rýchlosť. Viacerí naši žiaci si s týmito úlohami hravo poradili a stali sa úspešnými riešiteľmi.
Pytagoriáda na 1. stupni (3. a 4. ročník) prebehla prezenčnou formou 9.12.2020. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje matematické schopnosti, ale aj rýchlosť riešenia. Medzi prvých troch najúspešnejších patrili:

Čítať celý článok

Potešili sme seniorov v diakonii Sučany

Aj vďaka Vašej ochote a štedrosti sa nám v rámci školského adventného projektu Deti seniorom podarilo pripraviť vyše 50 vianočných balíčkov, ktoré na Štedrý deň potešili klientov zariadenia evanjelickej diakonie v Sučanoch. Zásielku sme osobne odovzdali vedúcej Domu dobrého pastiera Mgr. Denise Dučovej, ktorá okrem slov vďaky vyjadrila aj nádej, že žiaci budú môcť seniorov ďalšie Vianoce potešiť aj osobne.

Čítať celý článok

Január na I. stupni ZŠ

Keď sme sa v decembri trochu predčasne lúčili a priali si pokojné vianočné sviatky a nový rok, ešte sme netušili, že sa v januári osobne nestretneme.

Situácia okolo COVIDu 19 stále nie je dobrá, a preto od 11. januára zasadlo do školských lavíc len pár detí, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre
alebo nemôžu pracovať z domu.

Čítať celý článok